جمعه 25 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فروش اخراجی های دو به مرز ۸ ميليارد رسيد! ايلنا

فروش فيلم اخراجی ها۲ پس از ۵۵ روز نمايش فروش اخراجی های دو به ۸ ميليارد تومان رسيد.


ايلنا: فروش فيلم اخراجی ها۲ پس از ۵۵ روز نمايش فروش اخراجی های دو به ۸ ميليارد تومان رسيد.
يه گزارش خبرنگار ايلنا در پايان هفته پنجم اکران فيلم اخراجی ها۲ پس از ۵۵ روز نمايش فروش اخراجی های دو به ۸ ميليارد تومان رسيد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
در اخراجی های۲ اکبر عبدی، جواد رضويان، جواد هاشمی، حسام نواب صفوی، نگار فروزنده ، شهره لارستانی نقش افريتی می کنند
اخراجی های۲ دومين تجريه بلند سينمايی ده نمکی پس از اخراجی های ۱ به عنوان محصول مشترک هدايت فيلم ، مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی و موسسه فرهنگی هنری عصر انتظار در سينماهای تهران و شهرستانها اکران شده است.

Copyright: gooya.com 2016