شنبه 26 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

کاهش طول مدت دوره ليسانس، کاهش سقف زمان تحصيل در کارشناسی ارشد، مهر

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از کاهش طول مدت تحصيل در دوره کارشناسی خبر داد و گفت: در اين دوره با حذف برخی واحدها و دروس طول مدت تحصيل کمتر از چهار سال می شود.
عباس صاحبقدم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اين طرح معاونت آموزشی در راستای بهينه سازی و ارتقای کيفيت آموزشی، بررسی می کند که می توان با حفظ محوريت برنامه که به يک رشته مربوط می شود و موارد مهم آن کاری کرد که زمان تحصيل دانشجويان کم شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وی اظهار داشت: در اين طرح در نظر داريم دانشجويان در مدت کمتری از عمرشان بتوانند به مراتب علمی بالاتر کارشناسی ارشد و دکتری برسند.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: بيشتر در نظر داريم اين طرح در مقطع کارشناسی و از اوايل سال تحصيلی آينده اجرا شود.

وی درباره کوتاه شدن زمان تحصيل در دوره کارشناسی ارشد نيز به مهر گفت: در اين دوره به تازگی در آئين نامه جديد سقف تحصيل از ۵/۲ سال به دو سال کاهش يافته است.

معاون وزير علوم گفت: در صورتی که پايان نامه فرد در اين زمان به اتمام نرسد، پرونده آن بايد به کميسيون موارد خاص ارائه شود.

لطفی در پاسخ به اينکه اين طرح دانشگاه پيام نور را نيز در بر می گيرد به مهر گفت: در صورت اجرای اين طرح تمامی دانشگاه مشمول قانون می شوند.

Copyright: gooya.com 2016