چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سی‌امين سال درگذشت سهراب سپهری؛ شمس لنگرودی: سپهری از بهترين شاعران ايران از دوره حافظ تا کنون است، مهر

شمس لنگرودی با تاکيد بر اينکه شعر سپهری در دوره ای شکوفا شد که روشنفکران درگير سياست بودند وی را يکی از بهترين شاعران کشورمان از دوره حافظ تا کنون دانست.
محمد شمس لنگرودی شاعر و پژوهشگر ادبی در سالروز درگذشت سهراب سپهری، ضمن بزرگداشت ياد و خاطره اين شاعر معاصر به خبرنگار مهر گفت: سهراب سپهری بی ترديد نه فقط يکی از بزرگترين شاعران معاصر بلکه يکی از بهترين شاعران از دوره حافظ تا اکنون است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وی ادامه داد: متاسفانه شکوفايی شعر سپهری هنگامی در ايران اتفاق افتاد که ما روشنفکران، سخت مشغول سياست و تغيير حکومت بوديم و ارزشهای او را نشناختيم و به ويژه کسانی بيشتر مشغول رقص و پايکوبی با ارزشهای او شدند که تصور می‌کردند ترور زيبايی شناسی سپهری هم يکی از امکانات و وسايل مبارزه عليه خفقان نظام است.

اين منقد ادبی درباره ديدگاه سپهری به زندگی و جايگاه زندگی در شعر او بيان کرد: سپهری نه از بيرون که از درون زندگی به آن نگاه می کرد. برای او نه مسائل گذرای روزمره بلکه اساس هستی و زندگی آدمی مد نظر بود.

شمس لنگرودی افزود: عده ای هميشه و متاسفانه گاهی هنوز گمان می کردند و می کنند که کم بها دادن به روزمره گی‌ها از طرف سپهری نه از بلندای نظر او نسبت به هستی بلکه از بی دردی اوست وگرنه او که پيش از من و ديگران شعرش را تحت تاثير نيما و آرای او آغاز کرده بود.

شاعر " ملاح خيابان‌ها" تاکيد کرد: در اشعار اوليه، او کمتر از ما از خون و خنجر و تغيير صحبت نمی کرد. بعدها بود که ديدگاهش نسبت به اين مسائل عوض شد؛ تغييری که شگفت آور است.

وی با اشاره به اينکه سپهری انديشمندی شاخص است توضيح داد: سپهری به گمان من نه فقط جزو معدود شاعران بلکه جزو معدود انديشمندان ايرانی است که به زندگی بيش از مرگ بها می‌داده است. در زندگی ملتی که انسان موقر انسان غمزده، موسيقی سنگين موسيقی غمزده و لباس موقر لباس سياه است وجود انديشمند و شاعری مثل سهراب که کم از حافظ نيست نعمتی است که متاسفانه هنوز عده ای از خردبينان خود را از دقت نظر در آثار او محروم می کنند.

شمس لنگرودی در پايان گفت: ما به لحاظ ارزش نهادن و ستايش زندگی، به شاعران و انديشمندان بيشتری چون سپهری نيازمنديم.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016