یکشنبه 23 آبان 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

کتاب محمدعلی سپانلو منتظر پاسخ ارشاد است، ايلنا

کتاب محمدعلی سپانلو از سری کتاب‌های تاريخ شفاهی، بعداز اتمام گفتگو و انجام اصلاحات نهايی توسط سپانلو به وزارت ارشاد برای اخذ مجوز ارسال شده است.


ايلنا: کتاب محمدعلی سپانلو برای اخذ مجوز به وزارت ارشاد ارسال شده است.
کتاب محمدعلی سپانلو را مانند ۷ کتاب ديگر اين حوزه، نشر ثالث منتشر می‌کند.
از اين سری کتاب‌ها تاکنون ۱۲ جلد منتشر شده که ۵ کتاب را نشر زرنگار و ۷ کتاب را انتشارات ثالث منتشر کرده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
صمد بهرنگی، صادق هدايت، هوشنگ گلشيری، عبدالعلی دستغيب، ضياء موحد، ليلی گلستان، عمران صلاحی و شمس لنگرودی برخی عناوين اين کتاب‌ها هستند.
کتاب محمدعلی سپانلو شامل زندگی حرفه‌ای، خصوصی، فعاليت‌های سياسسی و اجتماعی سپانلو از آغاز تاکنون است. اين کتاب قبل از آغاز بيماری اين شاعر؛ سه‌ بار توسط خود وی بازخوانی شده است و در صورت موافقت ارشاد با چاپ آن، ثالث کتاب را يک ماه ديگر منتشر می‌کند.
از سری کتاب‌های تاريخ شفاهی ادبيات ايران، کتاب جواد مجابی پيش از با هماهنگی مجابی برای بار دوم اصلاح شد اما بعداز دوماه و نيم؛ بررسان ارشاد هنوز پاسخی به اين کتاب نداده‌اند.
از ديگر کتاب‌های اين مجموعه نيز کتاب‌های احمدرضا احمدی، سيمين بهبهانی و زين‌العابدين موتمن در دست اقدام است.
لازم به ذکر است انتشار کتاب‌های تازه از اين مجموعه متوقف شده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016