دوشنبه 11 بهمن 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دو رباعی پیشکش آزادیخواهان مصر، م.سحر

هشدار که مصر در خروش آمده است

وندر رگ نیل ، خون به جوش آمده است

بام و بُن اهرام به خود می لرزند

تا خفته ء ملتی به هوش آمده است

***

آنانکه به اهل دین عنان بسپارند

زیر پی پیل جهل ، جان بسپارند

آزادی خود به بندگی بفروشند

بوم و بر خود به دشمنان بسپارند

م.سحر

پاریس 29.1.2011

http://msahar.blogspot.comتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016