سه شنبه 9 فروردین 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مدارس ابتدايي كشور از مهر ماه پنج روزه مي‌شوند، ايسنا

با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش، زمان آموزش در مدارس ابتدايي از ابتداي مهر ماه 1390 در پنج روز سامان دهي مي شود.

elementary5Days.jpg
به گزارش سرويس «آموزش و پرورش» ايسنا، با توجه به مصوبه اخير شوراي عالي آموزش و پرورش و سامان دهي و بهينه كردن زمان آموزشي در مقطع ابتدايي و توجه بيشتر به بحث تعليم و تربيت در خانواده و تحكيم بنيان خانواده، مدارس ابتدايي سراسر كشور از آغاز سال تحصيلي جديد پنج روزه اداره خواهد شد و دانش آموزان ابتدايي روز پنجشنبه در كنار خانواده خود حضور خواهند يافت.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
براساس اين گزارش، از 15 فروردين ماه مدارس ابتدايي كه آمادگي داشته باشند مي توانند به صورت داوطلبانه با هماهنگي مناطق آموزش و پرورش خود نسبت به اجراي اين طرح اقدام نمايند.

گفتني است: با اجراي شدن اين طرح از سال تحصيلي جديد هيچ مدرسه ابتدايي به صورت دو نوبته نخواهد بود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016