دوشنبه 21 آذر 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

۵۰ درصد کارگران جنسی زنان متاهل هستند، ايسنا

مديرکل امور آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی، گفت: کارگران جنسی در مثلثی به سر می‌برند که روسپی گری، اعتياد و خشونت اضلاع آن هستند و آنان مصون از تمام اين مسائل نيستند.

حبيب الله فريد در گفت‌وگو با خبرنگار«اجتماعی» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينکه زنان ويژه در کشور به دو دسته تقسيم می‌شوند اظهار کرد: گروه اول صرفا به خاطر مسائل اقتصادی به اين چرخه وارد می‌شوند و با بحث‌های حمايتی و توانمندسازی اقتصادی می‌توان آنان را از اين چرخه خارج کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وی افزود: گروه دوم افرادی هستند که ميزان درآمد متوسطی دارند و برای افزايش کيفيت زندگی و ماديات اين کار را انجام می‌دهند و در مورد اين گروه انگيزه‌ها صرفا اقتصادی نيست و بايد روی تغيير نگرش‌ها و ارزش‌های اين افراد سرمايه گذاری کرد.

مديرکل امور آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی در ادامه عنوان کرد: اين افراد در ابتدا از ميزان آسيب‌هايی که متوجه آنان است مطلع نيستند و پس از ورود به اين چرخه در معرض مواد مخدر، ايدز، خشونت و تماس‌های حفاظت نشده جنسی قرار می‌گيرند و به آسيب‌های اجتماعی دامن می‌زنند.

فريد در ادامه با بيان اينکه اعتياد جنسی در برخی از اين افراد مشاهده می‌شود، اظهار کرد: اين افراد نياز به درمان‌های روانشناختی دارند زيرا که ميزان اختلالات روان شناختی در آنان بيشتر از ساير افراد جامعه است.

وی در ادامه با اشاره به تحقيقی که اخيرا درباره تغيير الگوی کارگران جنسی در ايران منتشر شده است، گفت: بيش از ۵۰ درصد کارگران جنسی در اين تحقيق زنان متاهل هستند و اغلب افرادی که در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته‌اند افرادی از طبقه متوسط جامعه هستند.

فريد در ادامه گفت: اين افراد با زنان تحت پوشش سازمان بهزيستی متفاوتند، زنانی که به سازمان بهزيستی مراجعه کرده يا ارجاع داده می‌شوند اغلب زنانی از طبقه پايين هستند که يا متارکه کرده‌اند يا بد سرپرست هستند و همسر معتاد دارند و اغلب در معرض خشونت‌های خانگی قراردارند و با توانمندسازی اقتصادی می‌توان اين افراد را از اين چرخه خارج کرد.

وی در ادامه گفت: بايد به سمت ارائه خدمات جامع و توانمندسازی زنان حرکت کرد و تدوين يک پروتکل برای توانمندسازی زنان ويژه و کارگران جنسی در اين زمينه الزامی است.

مدير کل امور آسيب ديدگان اجتماعی درپايان با تاکيد بر لزوم توسعه خانه‌های سلامت عنوان کرد: رويکرد سازمان بهزيستی بايد رويکردی فعالانه تر در بحث زنان ويژه و کارگران جنسی باشد زيرا اغلب کارگران جنسی عليرغم اينکه متقاضی دريافت کمک‌های سازمان بهزيستی و لوازم پيشگيری هستند، درعين حال به اين خاطر که روسپی‌گری در کشور جرم است برای دريافت خدمات مراجعه نمی‌کنند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016