جمعه 22 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فيفا طرح استفاده از ۵ داور را بررسی می کند، ايسنا

اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) يافته های خود از آزمايش دو کمک داور اضافه را سال آينده به فيفا ارائه می دهد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، يوفا در مسابقات زير ۱۹ ساله های اروپا در سال ۲۰۰۸ دو داور اضافی را به کار گرفت که محوطه جريمه های دو تيم را تحت پوشش قرار می دادند.

ديويد تيلور دبير کل يوفا در اين باره گفت: «ما نقطه نظرهای بسيار مثبتی نسبت به استفاده از اين طرح داريم اما، تصميم نهايی به فيفا بستگی دارد.»

فيفا سال آينده در نشستی طرح استفاده از دو داور بيشتر را بررسی خواهد کرد و در حال حاضر به نظر می رسد که اين طرح با موافقت فيفا روبرو خواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016