سه شنبه 17 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

هفته ای چهار بار ورزش ۲۰ دقيقه ای ۱۵ سال عمر را افزايش می دهد، ايرنا

نيويورک - ورزش به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقيقه با فعاليت متوسط و حداقل هفته ای چهار بار می تواند عمر انسان را تا ۱۵ سال افزايش دهد.

همزمان نتايج آخرين نظرسنجيها در آمريکا نشان می دهد که يک سوم افرادی که ورزش می کنند در ماههای زمستان ورزش را متوقف می کنند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
انجمن ملی ورزش در آمريکا می گويد ورزش در زمستان و در هوای سرد نيز مفيد بوده و با رعايت يک سری اقدامها توصيه می شود.
توصيه های اين انحمن برای ورزش در هوای سرد شامل موارد زير می باشد.
- گرم کردن قبل از ورزش و توقف آن بصورت تدريجی ضروری است. هوای سرد عضلات را منقبض می کند و زمان بيشتری برای کشيدن و نرم کردن عضلات قبل از آغاز فعاليت ورزشی لازم است.
- پوشيدن کفشهای مناسب در هوای سرد ضروری است. بدن خود را با لباس مناسب عايق بندی کنيد.
- منتظر عرق کردن نباشيد. در هوای سرد فعاليت ورزشی مناسب هم ممکن است بدون عرق کردن باشد. پس از ورود به داخل ساختمان لباسهای خود را به سرعت بيرون نياوريد.
اين امر ممکن است منجر به کاهش خطرناک دمای بدن (هيپوترمی) شود.
- استفاده از نوشيدنی و مواد غذايی مناسب مانند نان، بادام و گردو و نوشيدنی های ويژه ورزش توصيه می شود.
"مارجوری آلبوهم" رئيس انجمن ملی ورزش در آمريکا گفته است که رژيم ورزشی مناسب برای زمستان لازم است. اين برنامه ورزشی بايد انگيزه برای ادامه آن ايجاد کند و همراه با لذت باشد.
اين انجمن توصيه می کند که قبل از انجام هر گونه ورزش جديد بايد با پزشک خود مشورت کنيد.

Copyright: gooya.com 2016