جمعه 23 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پايان مسابقات کشتی آزاد جام تختی با قهرمانی ايران، ايسنا

دو طلا به ايران رسيد؛ دو طلا به روسيه و اوکراين
معصومی همچنان بهترين سنگين وزن ايران

رقابت‌های بين المللی کشتی آزاد جام تختی با قهرمانی ايران به پايان رسيد.

به گزارش ايسنا، در رقابت های چهار وزن دوم جام تختی، يوگنی خاويلوف از اوکراين در ۶۰ کيلو، علی قاضی گاميدزايف از روسيه در ۷۴، محمد حسين زاده در ۸۴ و فردين معصومی در ۱۲۰ کيلو به عناوين قهرمانی دست يافتند. در رده بندی تيمی هم پس از ايران که با ۶۸ امتياز قهرمان شد، روسيه با ۳۰ و آمريکا با ۱۹ امتياز دوم و سوم شدند.

در وزن ۶۰ کيلوگرم، يوگنی خاويلوف از اوکراين موفق شد مصطفی آقاجانی را دو بر صفر شکست دهد و اولين قهرمان خارجی جام تختی شود. سعيد احمدی و ابراهيم غريب زاده نيز به مدال های برنز ۶۰ کيلو رسيدند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
در وزن ۷۴ کيلوگرم نيز مدال طلا نصيب ايرانی ها نشد و در ديدار فينال، گاميدزايف از داغستان روسيه در سه تايم ايمان محمديان را شکست داد. ميثم مصطفی جوکار و حميد محمدنژاد بر سکوی سوم اين وزن ايستادند.

در وزن ۸۴ کيلوگرم، محمد حسين زاده شگفتی ساز ظاهر شد و پس از دوری بلند مدت از ميادين به مقام قهرمانی جام تختی رسيد. حسين زاده که در يک چهارم نهايی حاجی زاده را ضربه کرده بود، در فينال چهار بر صفر احسان لشگری را برد و قهرمان شد.

در اين وزن ماگمداف روس و قاسمی زاده سوم شدند.

اما، مسابقه فينال وزن ۱۲۰ کيلوگرم بين نفر اول و دوم تيم ملی يعنی فردين معصومی و محمدرضا آذرشکيب برگزار شد که معصومی در دو تايم به برتری پنج بر صفر رسيد و قهرمان شد.

ترول دلاگنف از آمريکا و امير قاسمی منجزی هم به مدال های برنز سنگين وزن دست يافتند.

نتايج ديدارهای پايانی جام تختی:

نتايج فينال ها:

۶۰ کيلوگرم: يوگنی خاويلوف(اوکراين) ۲ - مصطفی آقاجانی ۰
۷۴ کيلوگرم: علی قاضی گاميدزايف(روسيه) ۲(برنده) - ايمان محمديان ۲ (۰-۲، ۱-۰، ۱-۰)
۸۴ کيلوگرم: محمد حسين زاده ۴ - احسان لشگری ۰ (۳-۰، ۱-۰)
۱۲۰ کيلوگرم: فردين معصومی ۵ - محمدرضا آذرشکيب ۰ (۲-۰، ۳-۰)

نتايج ديدارهای رده بندی:

۶۰ کيلوگرم:
ابراهيم غريب زاده ۳ - مهمت دمير(ترکيه) ۲ (۲-۲، ۱-۰)
الخاندرو والدس(کوبا) با ضربه فنی مغلوب سعيد احمدی شد

۷۴ کيلوگرم:
سعيد توکل با ضربه فنی مغلوب ميثم مصطفی جوکار شد.
حسن طهماسبی ۰ - حميد محمدنژاد ۵ (۰-۳، ۰-۲)

۸۴ کيلوگرم:
قاضی مراد ماگومداف(روسيه) ۴ - اسماعيل نجاتيان ۰ (۳-۰، ۱-۰)
محمد قاسمی زاده ۶ - سرقد عبدالرزاق(عراق) ۱ (۲-۰، ۴-۱)

۱۲۰ کيلوگرم:
احمد رسولی ۱ - ترول دلاگنف(آمريکا) ۴ ( ۰-۲، ۱-۲)
امير قاسمی منجزی ۳ - عليرضا قرايی ۰ (۱-۰، ۲-۰)

Copyright: gooya.com 2016