پنجشنبه 27 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

قلعه نويى: اجازه نمى دهم هر كسى به من تهمت بزند، ايران ورزشى

اينكه قلعه نويى از به هم ريختن نظم فكرى خود حرف مى زند و مقام دومى را هم براى استقلال بد نمى داند نشان از آن است كه او خود را براى هر نتيجه اى آماده كرده است تا اگر قهرمانى را از دست داد زياد شوكه نشود!

با فولاد مساوى كرديد و از ذوب عقب افتاديد به نظر مى رسد شرايط استقلال براى رسيدن به قهرمانى سخت شده است.
به فولاد فكر نمى كنم چون از آن بهتر مى توانستيم بازى كنيم اما متاسفانه نظم فكرى ما را به هم ريختند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
شما مربى بى تجربه اى نيستيد كه با اين حرف ها نظم فكرى تان به هم بريزد!
من به اين حرف ها توجه ندارم اما آنها من را كاملا مى شناسند و دست روى نقطه حساسم گذاشتند كه نمى توانم كوتاه بيايم همه ديدند كه تهمت بى پايه و اساسى است.

شما كه مى دانستى بى پايه و اساس است چرا تمركز خود را از دست داديد
براى من اين مهم است اجازه ندهم هر كسى به من انگ و تهمت بزند. اصلا فوتبال ما چرا بايد اينطور باشد كه يكسرى افراد اين حرف ها را بزنند و بعد هم بزنند زير همه چيز.

فكر نمى كنيد خودتان هم در ايجاد بعضى از تنش هايى كه براى تيم به وجود مى آيد مقصريد
مثلا در چه مورد !

بيرون كشيدن جبارى و يا روى نيمكت نشاندن برخى بازيكنان
اين را همه مى دانند كه در فوتبال حرف اول را مربى مى زند و اگر چنين چيزى رعايت نشود سنگ روى سنگ بند نمى شود. اصول بايد سرجايش باشد حتى اگر مجبور شوى از ستاره تيمت بگذرى.

سرنوشت استقلال چه مى شود
ما تا آخر خط مى رويم و هنوز بخت اول قهرمانى هستيم با شناختى هم كه از مجيد جلالى دارم مطمئنم جوانمردانه بازى مى كند.

فصل بعد مى مانيد
صبر كنيد، تا فصل تمام شود. بعد حرف مى زنيم. ما اگر قهرمان هم نشويم دومى هم بد نيست. چون من استقلال را از رده سيزدهم بالا آوردم و فكر نمى كنم كارنامه بدى باشد، البته همه چيز دست خدا است.

من كارم را دنبال مى كنم اما همه چيز دست خداست.

Copyright: gooya.com 2016