چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اسامی شاهدان مايلی کهن عليه فيروز کريمی به کميته انضباطی اعلام شد، مهر

اسامی شاهدان معرفی شده از سوی محمدمايلی کهن در پرونده شکايت از فيروز کريمی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال شکايت محمد مايلی کهن از فيروز کريمی مبنی بر اينکه کريمی يکی از عوامل ترويج دوپينگ در فوتبال کشور است ، وی در جلسه کميته انضباطی اعلام کرد می تواند مستندات و اسامی شاهدانی که صحت گفته های وی را تاييد می کنند را به کميته انضباطی معرفی کند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
برهمين اساس مايلی کهن فهرستی ۷ نفره از شاهدان مورد نظر را در اختيار کميته انضباطی قرار داده است که اسامی اين نفرات به اين شرح است :
محمد مومنی ، مهرداد ميناوند ، اشکان نامداری ، علی عليزاده ، فرهاد مجيدی ، مجيد نوروزی ، داريوش رضائيان.

مايلی کهن در نشست خبری از فيروز کريمی به عنوان يکی از عوامل دوپينگ در فوتبال نام برد که بازيکنان تيمش را به استفاده از مواد نيروزا تشويق می کند.

عصر امروز(چهارشنبه) محمد مومنی و مهرداد ميناوند دو تن از شاهدان محمد مايلی کهن در کميته انضباطی حاضر شدند و اظهارات خود را با مجتبی شريفی رئيس کميته انضباطی و اعضای اين کميته در ميان گذاشتند.

قرار است ديگر شاهدان معرفی شده به کميته انضباطی ظرف روزهای آينده در اين کميته حاضر شوند.

Copyright: gooya.com 2016