دوشنبه 13 مهر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پرسپوليس و استقلال در C.C.U، سایت گل

تغيير مديريت در باشگاه پرسپوليس كه به تصميمي عادي و هميشگي در سازمان تربيت بدني تبديل شده اين بار در دستور كار رئيس جديد سازمان ورزش قرار گرفت و همانطور كه پيش بيني مي شد عباس انصاري فرد كه براي خالي نبودن عريضه و بنا به توصيه حميد سجادي رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني عصر روز شنبه استعفا داده بود جاي خود را به حبيب كاشاني داد· حبيب كاشاني كه طي يك ماه گذشته مذاكراتي با علي سعيدلو براي رياست فدراسيون فوتبال انجام داده بود هفته گذشته و پس از آنكه سعيدلو در ملاقات هاي خود با كفاشيان به حمايت از رئيس فعلي فدراسيون فوتبال پرداخت پست مشاور عالي رئيس سازمان تربيت بدني را پذيرفت·تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
كاشاني كه تمايل بسياري داشت رئيس فدراسيون فوتبال ايران شود از آنجا كه عضو شوراي شهر تهران است به خاطر موانع قانوني و دوشغله شدن نمي توانست معاونت سازمان تربيت بدني را بپذيرد، بنابراين او طبق توافقات بعمل آمده حكم مشاور عالي را پذيرفت و پس از گذشت چند روز در حالي به عنوان سرپرست موقت باشگاه پرسپوليس منصوب شد كه ظاهرا خودش تمايلي به صدور چنين حكمي نداشت! كاشاني در شرايطي كه عصر روز شنبه از ساختمان شوراي شهر تهران در حال رفتن به سازمان تربيت بدني براي برگزاري نشست با علي سعيدلو بود با تماسي از سوي دفتر رئيس سازمان ورزش مواجه مي شود مبني بر اينكه حكم شما به عنوان سرپرست موقت باشگاه پرسپوليس صادر شده و روي سايت سازمان قرار گرفته است! كاشاني زماني كه به دفتر سعيدلو رسيد از اين بابت كه چرا بدون هماهنگي نهايي چنين حكمي صادر شده است گلايه كرد·

او در ابتدا قصد پذيرش چنين حكمي را نداشت اما در نهايت و با مطرح كردن شرط هايي آن را پذيرفت· كاشاني همانطور كه اعلام كرده از آنجا كه طبق قوانين جديد به عنوان عضو شوراي شهر و موانع قانوني نمي تواند همزمان مديرعامل باشگاه پرسپوليس باشد تمايل بسيار دارد كه به عنوان رئيس مجمع باشگاه منصوب شود اما علي سعيدلو كه سابقه فعاليت در باشگاه پرسپوليس به عنوان رياست هيات مديره را دارد تمايلي به تفويض اختيارات خود به حبيب كاشاني را ندارد و اين دقيقا همان چالشي است كه بين سعيدلو و كاشاني به وجود آمده است·

از سوي ديگر شنبه شب جلسه اي در سازمان تربيت بدني با حضور سعيدلو، كاشاني، فرخزادي، نژادفلاح، هدايتي و آخوندي برگزار مي شود كه استعفاي آخوندي و موافقت رئيس سازمان ورزش با آن را در پي داشته است· فرخزادي و هدايتي هم كه اميد زيادي به صدور حكم شان به عنوان رئيس هيات مديره يا مديرعامل پرسپوليس را داشته اند دست خالي سازمان را ترك مي كنند· هر چند كه در نهايت به نظر مي رسد اين دو نفر نه به عنوان مديرعامل و رئيس هيات مديره بلكه به عنوان عضو هيات مديره منصوب شوند· در اين ميان بنا به توصيه مسوولان سازمان تربيت بدني فرخزادي و نژادفلاح هم مثل آخوندي و انصاري فرد استعفانامه خود را تقديم مي كنند تا سعيدلو با فراغ بال بهتري تصميم گيري كند·

در اين ميان اما جالب اينكه سعيدلو بلافاصله با استعفاي فرمايشي آخوندي و انصاري فرد موافقت مي كند اما استعفانامه فرخزادي و نژادفلاح به بايگاني سپرده مي شود· در چنين آشفته بازاري بايد ديد كه كاشاني تا چه زماني به عنوان سرپرست موقت باشگاه پرسپوليس دوام مي آورد· اطرافيان كاشاني مي گويند او طبق قانون مي تواند تا سه ماه ديگر به عنوان سرپرست موقت فعاليت كند· شايد كاشاني كه قبل از دربي با برگرداندن كرانچار و گرفتن اختيار تام از سعيدلو به عنوان مشاور عالي سازمان تربيت بدني امورات پرسپوليس را در دست گرفته بود در صورت كسب نتايج نامطلوب در هفته هاي آتي به نوعي خود را از اين مهلكه نجات دهد و خواستار معرفي هيات مديره و مديرعامل جديد شود· در صورت كسب نتايج مطلوب اما به نظر مي رسد كاشاني تا پايان فصل در پرسپوليس مانده و به كارش ادامه دهد·

در اين ميان اخباري به گوش مي رسد كه حكايت از معرفي هيات مديره در هفته هاي آتي دارد· در حال حاضر و در شرايطي كه باشگاه استقلال با معضلي به عنوان مدير دوشغله مواجه شده، پرسپوليس در گرداب مديريتي اسير شده و با سرپرست موقت و بحران هاي پي در پي روزها را به شب مي رساند شايد با چند برد متوالي آب ها از آسياب بيفتد· علي سعيدلو اما به عنوان رئيس سازمان تربيت بدني در بدو ورودش به اين عرصه پرخطر با معضلي به نام قرمز و آبي مواجه شده و اميدوار است كه اين دو بيمار هر چه زودتر از اتاق C.C.U مرخص شوند!

حسين قدوسي


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016