Thursday, Oct 28, 2021

صفحه نخست » آرامش دوستدار «چشمه کور اندیشیدن ما» درگذشت، نیکروز اعظمی

Nikrooz_Azami_2.jpgتیتر «چشمه کور اندیشیدن ما» را از خودِ آرامش دوستدار وام گرفته‌ام که در کتاب «امتناع تفکر در فرهنگ دینی» برای زکریا رازی در مبحث مربوط به این اندیشمند ایرانی، بکار بُرده بود. ‌ آرامش دوستدار در «چشمه کور اندیشیدن ما» اندیشید و مبانی فکر کردن صحیح را نشان داد. فکرکردن به امور و مفهوم درست کردن از آنها.

دوستدار با ژرفنگری بی بدیل به اعماق فرهنگ ما و ارزشهایش، مفاهیمی را تدوین و عرضه کرد. چنین امری در فرهنگ ما کم سابقه و استثناء است. «دینخویی»، «امتناع تفکر در فرهنگ دینی»، «روزمرگی»، «درخشش‌های تیره»، «ماهیت مجعول»، «روشنفکر پیرامونی»، «خویشاوندی پنهان» و بسیاری دیگر که توضیحات و فهم هر یک را می‌توان در آثار این متفکر صاحب سبک در عرصه اندیشدن یافت، از جمله مفاهیم ساخته شده آرامش دوستدار‌اند.

doustdar2.jpgآرامش دوستدار

«روشنفکران» دینی جهت خنثا کردن تز و نظریه آرامش دوستدار در نزد افکار عمومی ایرانی، وی را «دین ستیز» و به گفته خودِ آرامش دوستدار حتا وی را «دین ساز» هم لقب داده‌اند. آنها نقد سکولار دوستدار به دین خصوصاً اسلام را، به این جهت به «دین ستیز»‌ی تقلیل داده‌اند تا از بُرد نقد این متفکر و روشنفکر به دین را، بکاهند. فقدان این متفکر گرانمایه را به همسر، فرزندان و دوستدارانش تسلیت می‌گویم.

نیکروز اعظمیCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy