Monday, Mar 4, 2024

صفحه نخست » نتیجه خمینی!

ahmadbanner.jpgاحمد وحدت خواه - ویژه خبرنامه گویا

احمد خمینی، نتیجه (فرزند نوه) خمینی در مصاحبه ای با رسانه های دولتی هنگام ریختن رای خود در انتخابات اخیر تردید و نا امیدیش را از دیدن هرگونه تغییر در رفتار رژیم و اوضاع کشور از طریق صندوق رای با لکنت زبان بیان کرده است.

مخالفان شاه فقید پیش از انقلاب، به درستی یا نادرستی، حکومت او را حاکمیت هزار فامیل معرفی می کردند.

بر این روال، ناصر امینی از روزنامه نگاران پیشکسوت دوران پهلوی دوم و سرکنسول ایران در سفارت فرانسه، در کتاب خاطراتش رژیم جمهوری اسلامی را به درستی «حکومت هزار بی فامیل» خوانده است.

انقلاب اسلامی در ایران در یک جمله کوتاه غلبه فرهنگ روستایی در همسویی با ارتجاع مذهبی بر زندگی شهری و نوگرایی با هویت متمایل به غرب بوده.

در یک پژوهش اجتماعی درمورد پیشینه خانوادگی تمامی مسولان حکومتی و نظامی و امنیتی و فرهنگی رژیم از آغاز تاسیس آن که چند سال پیش منتشر شد مشخص گردیده بود که نزدیک به ۹۵ درصد آنها عقبه روستایی و دارای تحصیلات ابتدایی بوده، و تنها ۵ درصد آنها دارای تحصیلات عالیه داخلی و خارجی هستند.

با چنین پیشینه ای، کشاورز خیارچنبر کار ورامینی که پس از انقلاب به یمن عضویت در کمیته مسجد محلی نخست به سپاه پیوسته و سپس به عنوان نماینده مجلس وارد آن شده نه بویی از دموکراسی غربی و حقوق بشر برده و نه تحمل برابری زن با مرد را دارد. برای مغز کوچک او آمریکا نه یک تمدن بشری که انسان را به سوی ادامه حیات در سایر کرات سامانه خورشیدی رهنمون می سازد، بلکه سرزمین فسق و فجور است.

مهمترین قانون مصوب مجلس برای او آزادی عمل در داشتن چند همسری و قبله آمالش سفر به عتبات و حج بوده. آنها همان لشگر «مستضعفانی»‌ را تشکیل می داده اند که خمینی جان و روح آنها بود.

اما در کنار این لشگر «کوخ نشینان»، رژیم خانواده های «سلطنتی» خودش را هم تولید کرده که امروز صاحبان زر و زور شده و به دنبال حفظ ثروت بادآورده و قدرت بی چون و چرای خود، آمران سرکوب مردم کشور شده اند. آنها سرداران و فرماندهان دست نشانده روسیه و چین در سپاه و ارتش و خانواده ها و بستگان آنها، مدیران صنایع نفت و گاز و معادن، واردکنندگان اقلام بنجل چینی و دارو و غیره، و سرسپردگانی وابسته به صدها نهاد مذهبی و عقیدتی و حتی هنری هستند.

احمد خمینی از قماش این خانواده های درباری رژیم ولایت فقیه است که حق دارد فردای خودشان را با توجه به خشم و عصیان فروخفته یک ملت در خطر ببینند.

باید به این جوان ایرانی که برخلاف عمامه و عبایی که در زمان رای دادن پوشیده در عکسهایش در رسانه های اجتماعی با عینک ری بان و موهای روغن زده دیده می شود گفت اگرچه او ژنتیکی «نتیجه خمینی» است، بساط ظلم و استبداد و فقر و فسادی که ایران را فرا گرفته در واقع «نتیجه خمینی» یعنی پدر پدربزرگش است!Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy