Monday, Mar 4, 2024

صفحه نخست » قاضی پدر متجاوز را پس از ۴۱ سال به پذیرش دخترش محکوم کرد

ghazi.jpgایندیپندنت فارسی - دادگاهی در یزد در پایان روند دادرسی ۴۱ ساله، مرد متجاوز را به شناسایی دختر ۵۸ ساله‌اش محکوم کرد.

به گزارش رسانه‌های ایران سیده فاطمه حسینی عزآبادی در یازده بهمن امسال و پس از ۴۱ سال تلاش توانست پدر ۹۰ ساله‌اش را به پذیرش نقش خود در تولد فرزند مجبور کند.

سیده فاطمه حسینی عزآبادی به خبرگزاری رکنا گفت پدر [زیستی] او هنگامی که ۳۲ ساله بوده به مادر ۱۰ ساله‌اش تجاوز کرده و او نتیجه این تجاوز است. خانواده‌های مرد متجاوز و دختربچه قربانی تصمیم می‌گیرند آن‌ها را به عقد هم در بیاورند. با این حال مادر فاطمه پس از تولد دخترش را به سطل زباله می‌اندازد.آنطور که فاطمه حسینی می‌گوید، پس از آنکه ماموران او را پیدا می‌کنند یک خانواده سرپرستی این نوزاد سرراهی را قبول می‌کند.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

او از ۱۹ سالگی برای شناسایی پدر و مادر زیستی و اجبار آن‌ها به پذیرش خود به دادگاه می‌رود. با وجود مثبت بودن آزمایش‌های ژنتیک و دی‌ان‌ای، پدر فاطمه از پذیرش «الحاق» فرزند به خود سر باز می‌زند. یک دادگاه در یزد سرانجام ماه گذشته پدر زیستی فاطمه را به شناسایی او محکوم کرد.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy