Monday, May 27, 2024

صفحه نخست » خانم «سلام صبح بخیر»! تو کوچک تر از آنی که در باره ی استاد ملکیان با دهان آلوده ات سخن بگویی!؛ ف. م. سخن

9793a333cddb3bc58bbc3422874aa27cb50ca80c.pngجناب استاد مصطفی ملکیان پیش از به دَرَک اسفل واصل شدن ابراهیم رییسی و سوختن و جزغاله شدن اش در آتش جهنم این دنیا، گفت و گویی داشتند با «دیدار نیوز» که در بخشی از این گفت و گو در باره ی او فرمودند:
رییسی اسباب تاسف است؛ و نیز اسباب تاسف برای جامعه ای ست که کسی مثل او می شود رییس جمهور آن کشور، و هم برای شخص خود ایشان که می داند سر سوزنی صلاحیت ندارد و خود را نامزد ریاست جمهوری می کند.

ایشان در ادامه صحبت هایشان می گویند:
«ما در ادبیات دینی مان داریم که ملعون است کسی که داناتر از خودش را در کاری سراغ داشته باشد و برود متصدی آن کار شود و آقای رییسی فکر می کنم که بیش از ۷۰ میلیون در این کشور داناتر از او هستند. بعد ایشان آمده رییس جمهور شده است.»

صدا و سیمای جمهوری اسلامی که صدا و سیمای نکبت این جمهوری را روی آنتن مردم برای شنیدن و تماشا می فرستد، با دخترکی که ظاهرا الگوی اش بازجو خبرنگار هتل نشین، «خانوم» آمنه سادات ذبیح پور، «مامان»ِ خبرنگاران صدا و سیما می باشد، دهان متعفن اش را باز می کند و مثل برنامه ی «هویت» در باره ی جناب استاد ملکیان که نه به قول این دوشیزه ی بی سواد،،، جامعه شناس، بلکه دانش آموخته ی فلسفه و مدرس حوزه ی علمیه قم و خیلی مقامات علمی دیگر بوده اند و هستند، به خاطر این قول که اتفاقا از بزرگان اسلامی ست، به جناب استاد که نمونه ی کاملی از ادب و متانت هستند می گوید که:
«خیلی ها یک بوم و دو هوا، هستند و امثال ملکیان ها تشییع ده میلیون نفره ی رییسی را نمی بینند و از آن سخن نمی گویند و ادب را هم علاوه بر شرف می بازند.»

خدمت این دوشیزه وجیهه عرض می کنم که آن ده میلیون فرضی اگر ده میلیون بوده باشند، غیر از دانش آموزان و سربازان و کارمندان و غیره که به ضرب و زورِ حاضر و غایب، به راهپیمایی ها برده می شوند، بقیه شان یک مُشت گاو و گوسفند هستند که معلوم است آن ها را باید نادیده گرفت.

IMG_2560.jpeg

و نیز به آقایان امنیتی که تلویزیون را در اختیار دارند هشدار می دهم که هر بلایی بر سر آن هفت نفری که تصویرشان پشت این خانوم نشان داده می شود بیاید مسوول مستقیم اش دستگاه امنیتی و اطلاعات حکومت است چون ما این سابقه ی ننگین را در سال های آخر حکمرانی رفسنجانی و اوایل تدارکاتچی شدن خاتمی دیده ایم و می دانیم کسانی که مردم را به خاطر شیرینی خریدن و خوردن و دادن آمار افزایش پنجاه و خرده ای درصدی میزان فروش شیرینی در ایام بعد از مرگ رییسی به زندان می اندازند به قدری خشمگین هستند که پای یک استاد متین و محترم مسلمان را مثل اساتید دیگرمان زریاب و تفضلی و دیگران به میان بکشند و آن ها را در صورت عود کردن جنون شان به قتل برسانند.
Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy