سه شنبه 14 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حمايت کارگزاران از کانديداتوری خاتمی در انتخابات، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: تفاوت ديدگاه ما با گروه‌‏هايی مانند مشارکت، سازمان مجاهدين و تا حدودی مجمع روحانيون مبارز اين بود که آنها حضور در انتخابات را منوط به حضور آقای خاتمی کرده بودند و يا دوستان اعتمادملی هم از زاويه کروبی به انتخابات نگاه می‌‏کنند ولی کارگزاران حضور يا عدم حضور بزرگانی چون خاتمی و کروبی را اصل بر يک فرع می‌‏داند.

حسين مرعشی در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه حزب کارگزاران در نهايت از چه فردی در انتخابات رياست جمهوری دهم حمايت خواهد کرد، اظهارداشت: براساس مصوبه شورای مرکزی حزب، ما به صورت ائتلافی در انتخابات شرکت خواهيم کرد و در صورت حضور خاتمی از ايشان حمايت می‌‏کنيم؛ البته ممکن است هر فردی، گرايشاتی داشته باشد اما موضع رسمی حزب همين است که من گفتم.

شکل‌‏گيری نظام ائتلافی پيشنهاد کارگزاران بود
وی در بيان استراتژی حزب کارگزاران سازندگی برای انتخابات آتی خاطرنشان کرد: حزب کارگزاران برای پيش‌‏برد بحث انتخابات چند پيشنهاد داد که يکی از آنها شکل‌‏گيری نظام ائتلافی بود تا بتوانيم به صورت جمعی، کار انتخابات را پيش ببريم. پيشنهاد ديگر ما، تدوين استراتژی حضور و يا عدم حضور در انتخابات و در نهايت، ورود به بحث مصاديق بود.
عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: اختلافی که بعضاً در بين گروه‌‏های اصلاح‌‏طلب شاهد آن بوديم، آن است که گروه‌‏های ديگر صرفاً از موضع کانديدا وارد مسايل انتخابات شده‌‏اند و ما اين کار را زودهنگام تلقی می‌‏کرديم؛ به همين دليل در مورد هيچ فردی وارد بحث جدی نشديم و فردی را به عنوان کانديدای حزب مطرح نکرديم. تفاوت ديدگاه ما با گروه‌‏هايی مانند مشارکت، سازمان مجاهدين و تا حدودی مجمع روحانيون مبارز اين بود که آنها، حضور در انتخابات را منوط به حضور آقای خاتمی کرده بودند؛ هرچند با گذشت زمان متوجه شدند، موضعشان دقيق نيست و يا دوستان اعتماد ملی هم از زاويه کروبی به انتخابات نگاه می‌‏کنند ولی کارگزاران حضور يا عدم حضور بزرگانی چون خاتمی و کروبی را اصل بر يک فرع می‌‏داند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اصلاح‌‏طلبان بايد به حکم وظيفه ملی در انتخابات شرکت کنند
مرعشی تصريح کرد: اصلاح‌‏طلبان بايد به حکم وظيفه ملی خود و عقل و خرد مسوولانه در انتخابات شرکت کنند و اين شرکت بايد با تجربه از انتخابات‌‏های گذشته به صورت ائتلافی و هماهنگ باشد. حالا اين که از چه کسی يا کسانی بايد دعوت کنيم، مساله دوم است و فکر می‌‏کنم جبهه اصلاحات آنقدر نيرومند هست که اگر به شکل ائتلافی وارد انتخابات شود، بتواند موانعی مانند بررسی صلاحيت و تعامل با نظام را بشکند و هم توان اين را دارد کانديدايی را معرفی کندکه بتواند جامعه را تحت‌‏تاثير قرار دهد و آرای عمومی را به سمت خود بکشاند.

جبهه اصلاحات به خاتمی و کروبی ختم نمی‌‏شود
وی با بيان اينکه جبهه اصلاحات جبهه‌‏ای نيرومند است که غير از کروبی و خاتمی افراد نيرومند ديگری نيز در درون خود دارد، ادامه داد: جبهه اصلاحات به اين دو نفر ختم نمی‌‏شود. در سطح افراد با تجربه و صاحب صلاحيتی مثل خاتمی و کروبی ظرفيت‌‏های فراوان ديگر وجود دارد و هم سطوح ميانی دارای شخصيت‌‏های ممتاز و قابل ارايه‌‏ای هستند.
وی با بيان اينکه تفاوت ديدگاه کارگزاران با ساير گروه‌‏های طرفدار خاتمی و کروبی در همين مساله بود، ادامه داد: ساير گروه‌‏ها در ابتدا به يک کانديدای واحد رسيدند و سپس وارد بحث ائتلاف شدند. ما می‌‏گوييم و گفته‌‏ايم که در ابتدا ائتلاف شکل بگيرد و از درون ائتلاف، هر فردی که بيرون بيايد،می‌‏تواند نمايندگی جبهه اصلاحات را بر عهده بگيرد و در انتخابات رياست جمهوری دهم پيروز شود.
سخنگوی کارگزاران در عين حال تصريح کرد: اين مباحث مربوط به چند ماه پيش است و در حال حاضر، اصلاح‌‏طلبان به نقطه‌‏ای رسيده‌‏اند و در مورد منشور ائتلاف با هم توافق دارند و مسايلی را که مطرح کردم از اين به بعد وجود نخواهد داشت چرا که مجموعه گروه‌‏های اصلاح‌‏طلب به اين جمع بندی رسيده‌‏اند که بايد ائتلاف مستقر شود . اميدواريم از اوايل آذرماه اين ائتلاف ايجاد شود.
وی ادامه داد: ضمن اينکه از حق آزادانه افراد و احزاب برای کانديدا کردن هر فردی دفاع می‌‏کنيم و هرچند که معرفی خاتمی و يا کروبی از سوی برخی گروه‌‏ها را مغاير با ائتلاف نمی‌‏دانيم، مطمئن هستيم که همه گروه‌‏ها به کار ائتلافی احترام می‌‏گذارند و به نتيجه کار جمعی پايبند خواهند بود.

سلامت انتخابات دغدغه تمام دوستداران انقلاب است
مرعشی در پاسخ به سوالی در مورد موانع پيش‌‏روی اصلاح‌‏طلبان برای انتخابات آتی اظهار داشت: به هر حال اصلاح‌‏طلبان با مشکلاتی روبرو هستند ولی هيچ راهی جز انتخابات وجود ندارد و اگر نتوان از طريق انتخابات کاری کرد، ما مسير ديگری را نمی‌‏شناسيم و اميدمان به اين است که با کارصحيح و استوار بتوانيم مشکلات را حل کنيم.
وی ادامه داد:فقط اصلاح‌‏طلبان نيستند که دغدغه سلامت انتخابات را دارند و اين دغدغه متعلق به همه دوستداران انقلاب است. شايد يکی از راه‌‏های وزين و موثر برای رسيدن به سيستم پايدار اين باشد که نبايد اصل برگزاری انتخاباتی سالم را موضوعی جناحی و اصلاح‌‏طلبانه تلقی کرد. اين مساله موضوع ملی است لذا بايد دوستداران انقلاب و نظام را در بحث حمايت از آزادی و سالم ماندن انتخابات بسيج کرد.
وی ادامه داد: بايد مراجع تقليد و نهاد روحانيت را نسبت به موضوع سلامت انتخابات حساس کرد و با دستگاه قضايی تعاملی دقيق در اين ارتباط برقرار کرد. نبايد اجازه دهيم مجريان وناظران معدودی، يک انقلاب بزرگ و سلامت يک نظام اصيل را مورد هجمه قرار دهد.
وی با اشاره به وظيفه اصلاح‌‏طلبان که اکنون در خارج قدرت قرار دارند برای ايجاد تعامل با دستگاه‌‏های برگزار کننده انتخابات اظهار داشت: بحث حضور، جسارت و خرد مطرح است. اصلاح‌‏طلبان با حضور خردمندانه و جسورانه خود بايد همه شخصيت‌‏های وفادار به انقلاب و نظام را به کار گيرند و به دور از جنجال‌‏ها و تبليغات ژورناليستی، نهادهای موثر را بکارگيرند تا بتوان به سلامت انتخابات اعتماد بيشتری کرد.

مردم هوشيار می‌‏توانند نقشه‌‏ عناصرمخل سلامت انتخابات را نقش بر آب کنند
وی با اعتقاد به اينکه بايد مردم را به صحنه آورد، به سخنی از امام راحل مبنی بر اينکه "هر جا مشکل داريد، مردم را به صحنه بياوريد" اشاره کرد و گفت: حضور مردم در پای صندوق‌‏های رای و شکل‌‏گيری يک خواست ملی در انتخابات آينده، اين خاروخاشاک‌‏های سطحی که می‌‏تواند چهره انتخابات را بدنام کنند، به گوشه‌‏ای پرت خواهد کرد و امواج مردم هوشيار و فهيم ايران می‌‏تواند نقشه‌‏های عناصر کوچک و مخل سلامت انتخابات را نقش برآب کند.
مرعشی در پاسخ به اين سوال که آيا اصلاح‌‏طلبان توانسته‌‏اند اعتماد مجدد مردم را جلب کنند و آنها را به پای صندوق رای بياورند، اظهارداشت: پيام واحد اصلاح طلبان وا ستفاده از ظرفيت های واقعی جبهه اصلاحات می تواند اين حضور را رقم بزند.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در تحليل خود از صحبت های اخير دبير شورای نگهبان اظهار داشت: آقای مشکلات خود را با هم حل کردند ولی مشکلات کشور سرجای خود باقی است و تاثير هماهنگی شورای نگهبان و وزارت کشور آن است که يکی اصول انقلاب در حال از بين رفتن است و ديگری نوگرايی در اصلاح امور کشور است به اين معنا هم اصلاحات و اصولگرايی هردو زير پای اين اتحاد لگد مال می شوند.
مرعشی خاطرنشان کرد: آرايش شورای نگهبان و وزارت کشور و راحتی خيال دبير شورای نگهبان برای ما اصل نيست آنچه که مهم است پيشرفت کشور و بهبود اوضاع مردم و عمق پيدا کردن ارزشهای ملی و مذهبی است و اين که آقايان با هم متحد شوند و اکثريت قاطع مردم نسبت به نظام بدبين شود مساله‌‏ای از کشور را حل نمی کند.

اختلاف امری ميمون است
وی ادامه داد: وجود اختلاف امری ميمون است اگر اختلاف بين جناح‌‏های سياسی نباشد و آنها برای دفاع از حق خود با هم چالش نداشته باشند منافع ملی کشور تامين نمی‌‏شود، چرا که صحنه سياسی کشور صحنه برخورد منافع مردم است. مردمی که در گروه‌‏ها و صنوف مختلف هستند بايد بر سر منافع خود چالش کنند و اين معنای نشاط سياسی است و نتيجه آن اين خواهد بود که بهترين مسير نشان داده شده و منافع اکثريت مردم تامين خواهد شد.
وی تاکيد کرد: چشمان حساس گروه‌‏های سياسی و اجتماعی مردم، ناظر به عملکرد شورای نگهبان است و بايد به گونه‌‏ای نظارت باشد که کسی جرات نکند حق فردی را ضايع کند.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در ارزيابی خود از وقايع اخير در وزارت کشور گفت: چرا بايد در نظامی که اين مقدار خون‌‏های پاک در پای آن ريخته شده، مسايل سياسی به اين سطح نزول کند که امثال من و کردان بر مردم حکومت کنيم.
مرعشی افزود: آقای کردان اگر حداقل تعهدی داشت، بايد کناره‌‏گيری می‌‏کرد و آقای احمدی‌‏نژاد نيز اگر حداقل به ۵ درصد از شعارهايش در مبارزه با فساد عمل می‌‏کرد، بايد کردان را برکنار می‌‏کرد و مجلس اصولگرا نيز در صورت تعهد به شعارهای اصولگرايی خود، بايد کردان را از صحنه مديريت کشور حذف کند.
عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در مورد دغدغه تشکل متبوعش برای انتخابات آتی اظهار داشت: مدتهاست که دغدغه ما از هم‌‏گسستگی سياست در ايران است. ما جبهه اصلاح‌‏طلبی و اصولگرايی را نيرومند می‌‏دانيم و وجود هر دو را برای کشور مفيد می‌‏دانيم. آنچه که کارگزاران را رنج می‌‏دهد آن است که به طور نسبی در جبهه اصلاح‌‏طلبی و به طور مطلق در جبهه اصولگرايی، انسجام وجود ندارد و کسانی که رهبری اين دو جبهه را در دست دارند، بايد مسوولانه‌‏تر از آنچه که امروز با مسايل کشور برخورد می‌‏کنند، با مشکلات روبرو شوند.
وی ادامه داد: بی‌‏تفاوتی بزرگان اصلاح‌‏طلب و اصولگرا در مسايل سياسی و عدم تلاش برای ايجاد انسجام در دو جبهه، سبب شده که کار کشور به دست جريان‌‏های ناشناخته و افرادی که يا بازی را بلد نيستند يا آنقدر خودخواهند که بازی را فوق‌‏العاده بچگانه اداره می‌‏کنند، بيفتد.
مرعشی خاطرنشان کرد: انتظار ما اين است که در اولين قدم هم جبهه اصلاحات و هم اصولگرايی متحد شوند و در گام دوم در قواعد بازی و رقابت‌‏های سياسی بين خود بازنگری کنند.
وی ادامه داد: اصلاح‌‏طلبان بايد بپذيرند که اصولگرايان ضد مردم و جمهوريت نيستند و اصولگرايان هم بايد بپذيرند که اصلاح‌‏طلبان قصد ايجاد تغييرات در نظام به معنی کلی را ندارند و در تضاد با نظام نيستند. بايد قواعد بازی را مجدد تعريف کنيم و به رقابت جدی و سنگين برای بهتر شدن امور جامعه تن دهيم و اين دغدغه اصلی ما برای آينده سياسی کشور است.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در ارزيابی خود از اردوگاه اصولگرايان در آستانه انتخابات اظهار داشت: اصولگرايان امکانات خوبی دارند که نمی‌‏دانم چرا از آن استفاده نمی‌‏کنند. نهادهايی چون روحانيت مبارز و جامعه مدرسين، پتانسيل خوب و نهادهای اصيلی هستند که بايد از آنها استفاده کرد.
مرعشی افزود: هر چند که ما مسووليت کارهای دولت نهم را گردن اصولگرايان نمی‌‏دانيم، ولی اصولگرايان برای صراحت در برخوردهای ضداخلاقی، ضدکارشناسی و ضدمصالح کشور و دولت مسوولند.

چيزی به عنوان طرح تحول اقتصادی نمی‌‏شناسيم
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به سوالی در مورد ارزيابی خود از طرح تحول اقتصادی گفت: طرح تحول اقتصادی کار غيرعلمی، غيرکارشناسی و سياسی است. ما چيزی به عنوان طرح تحول اقتصادی نمی‌‏شناسيم، موضوعی که در گذشته نيز وجود داشته طرح هدفمند کردن يارانه‌‏هاست که دولت آن را تعطيل کرده و حال می‌‏تواند در چارچوب برنامه آن را فعال کند که نيازی به اين همه تبليغات ندارد.
وی ادامه داد: مساله هدفمند کردن يارانه‌‏ها دير يا زود بايد در کشور انجام شود و نمی‌‏توان اسم آن را تحول اقتصادی ناميد. اينکه اين موضوع در سال پايانی مسووليت دولت نهم مطرح می‌‏شود اراده‌‏ای سياسی است و معتقديم که دولت نمی‌‏خواهد آن را انجام دهد و اگر می‌‏خواست انجام دهد بايد راهکارهای عملی آن را پيشنهاد می‌‏کرد.
مرعشی تاکيد کرد: تبديل کردن دولت به يک کارفرمای مطلق در عرصه سياسی، اقتصادی و اجتماعی ايران را مغاير اهداف رشد اقتصادی کشور می‌‏دانيم. پرداخت نقدی يارانه‌‏ها مردم را از تلاش برای زندگی بازداشته، کرامت انسانی را زير سوال برده و فرصت خلاقيت و ابتکار را از مردم می‌‏گيرد. دولت چون نمی‌‏خواهد به مشکلات دوران سه سال گذشته پاسخ دهد، اين طرح را مطرح کرده است که اصلاً به نفع کشور نيست.

Copyright: gooya.com 2016