چهارشنبه 15 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ناخرسندی شديد رهبر جمهوری اسلامی از فضای تبليغاتی و مطبوعاتی کشور، ايلنا

- برخی افراد برای سياه‌‏نمايی در فضای جامعه و ايجاد ترديد در مردم تلاش می‌‏کنند
همه بايد مراقب اظهارنظرها، تبليغات و اقدامات خود باشند


تهران- خبرگزاری کار ايران
رهبر انقلاب اسلامی با اظهار ناخرسندی شديد از فضای تبليغاتی و مطبوعاتی کشور افزودند: اين فضای بی‌‏بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت، مسايلی نيست که خداوند به آسانی از آن‌‏ها بگذرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش "ايلنا"، رهبر جمهوری اسلامی امروز در ديدار کارگزاران اجرايی و فرهنگی حج، در بخشی از سخنان خود با اشاره به تلاش برخی افراد برای سياه‌‏نمايی در فضای جامعه و ايجاد اغتشاش ذهنی و ترديد در مردم افزودند: ملت ايران ملتی مؤمن، صادق و با عزم راسخ است و همان ملتی است که اين انقلاب عظيم را به پيروزی رساند و سی سال با قدرت از نظام اسلامی دفاع کرد.
ايشان خاطرنشان کردند: اين دستاوردهای نظام اسلامی، به راحتی محقق نشده است که عده‌‏ای بخواهند به دليل اغراض شخصی و دشمنی با دولت، در اصل نظام خدشه وارد کنند.
رهبر انقلاب اسلامی با اظهار ناخرسندی شديد از فضای تبليغاتی و مطبوعاتی کشور افزودند: اين فضای بی‌‏بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت، مسايلی نيست که خداوند به آسانی از آن‌‏ها بگذرد.
آيت‌‏الله خامنه‌‏ای تأکيد کردند: تفضلات و رحمت الهی تا زمانی است که ما مراقب گفتار، رفتار، و عملکرد خود باشيم زيرا خداوند با ما خويشاوندی ندارد.
ايشان در پايان خاطرنشان کردند: برخی کارها و ظلم‌‏ها، فتنه‌‏ای به پا می‌‏کند که دامن همه، اعم از ظالم و غيرظالم را می‌‏گيرد بنابراين همه بايد مراقب اظهارنظرها، تبليغات و اقدامات خود باشند.

Copyright: gooya.com 2016