پنجشنبه 16 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

الهام، سخنگوی دولت: اوباما برای رفع بی‌اعتمادی فزاينده جهانی به آمريکا بکوشد، فارس

خبرگزاری فارس: الهام از رئيس‌جمهور جديد آمريکا خواست تا برای رفع بی‌اعتمادی فزاينده جهانی به اين کشور بکوشد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، غلامحسين الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ايران ابراز اميدواری کرد: همانطور که آقای باراک اوباما با وعده تغيير به مردم آمريکا توانست اعتماد آنها را جلب کند، با ايجاد تغييرات اساسی در رويکرد ايالات متحده آمريکا به مسائل جهانی و احترام به حقوق انسانها و ملتها و پايان دادن به سلطه گری و تجاوز به کشورها، نسبت به بازسازی وجهه بين‌المللی آمريکا و رفع بی‌اعتمادی فزاينده جهانی به اين کشور بکوشد.
وی با بيان اينکه مشارکت بی‌سابقه مردم آمريکا در يک قرن اخير در انتخابات رياست‌جمهوری اين کشور نشان دهنده اين بود که سياستهای جرج بوش نه تنها در عرصه بين‌المللی بلکه در عرصه داخلی آمريکا نيز تنفر گسترده‌ای را ايجاد و عزمی جدی در مردم آمريکا برای تغيير شرايط بوجود آورده بود، افزود: تحميل هزينه‌های گسترده جنگ‌های بيهوده و ظالمانه به مردم آمريکا که منجر به شرايط وخيم اقتصادی اين کشور شده است، بهترين دستاورد بوش برای مردم آمريکا بود.

Copyright: gooya.com 2016