پنجشنبه 16 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بالا رفتن آمار قتل‌های ناموسی، شهرزادنيوز

شهرزادنيوز: با قتل سه زن در کرمانشاه، آمار اعلام شده قتل‌های ناموسی در چند ماه اخير به ۱۲ مورد رسيد.

به گزارش ايسنا مردی که زن، مادرزن و خواهر زاده خود را در برابر چشمان پسر دو ساله‌اش به قتل رساند، انگيزه خود را مسائل ناموسی اعلام کرده است. مقتولين ۲۷، ۲۵ و ۴۵ سال سن داشتند و زن به قتل رسيده همسر دوم قاتل بوده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اين در حالی است که کميته عليه خشونت‌های ناموسی در اواخر مهر ماه گزارشی از ۹ مورد قتل‌های ناموسی و خودسوزی در غرب ايران منتشر کرده بود.

هيات اجرايی کانون زنان آذرمهر کردستان نيز اواخر هفته گذشته ‌با انتشار بيانيه‌ای نسبت به افزايش آمار قتل‌های ناموسی در تهران هشدار داده بود.

در اين بيانيه آمده است: "بر اساس آخرين آمار رسمی که از سوی معاون مبارزه با جرايم جنايی پليس آگاهی تهران بزرگ اعلام شده، قتل زنان توسط شوهران‌شان بيشترين موارد قتل‌های خانوادگی را به خود اختصاص می‌دهد. به گونه‌ای که آمار اين نوع قتل‌ها در شش ماهه‌ی گذشته در تهران بزرگ ۳۵ درصد بوده، البته اين تنها آمار منابع رسمی بوده و چه بسا آمارهای حقيقی بسيار بيشتر از اين ارقام باشد."

Copyright: gooya.com 2016