پنجشنبه 16 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

خبر بعضی رسانه ها در باره انتصاب سرپرست وزارت کشور تکذيب شد، ايرنا

معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رييس جمهوری، خبر منتشره در برخی رسانه ها درباره انتصاب سرپرست وزارت کشور از طرف رييس جمهور را تکذيب کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به دنبال انتشار نتيجه گمانه زنی های غير رسمی در برخی رسانه ها، معاونت مذکور روز پنجشنبه ضمن تکذيب اين اخبار، اعلام کرد: تاکنون حکمی به عنوان سرپرست وزارت کشور برای کسی صادر نشده و اخبار منتشره در اين باره خلاف واقع است.

اخبار مربوط به حوزه اختيارات شخص رييس جمهوری، از سوی معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رييس جمهوری منتشر می شود و گمانه زنی در اين خصوص وجهی ندارد.

Copyright: gooya.com 2016