پنجشنبه 16 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مصطفی پورمحمدی: اتفاقات اخير وزارت کشور در شان نظام نبود، فارس

خبرگزاری فارس: رئيس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حوادث و اتفاقات مربوط به وزير سابق کشور و رای عدم اعتماد مجلس به وی گفت: آنچه رخ داد در شان نظام و ملت ما نبود.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، مصطفی پورمحمدی چهار‌شنبه شب در جمع طلاب و علمای استان چهارمحال و بختياری افزود: آنچه در‌باره چرايی اين اتفاقات می‌توان گفت اين است که هم دولت و هم مجلس در بدو امر نسبت به اين مسئله کم‌توجهی کردند و متاسفانه اين اتفاقات ناخوشايند رخ داد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی تصريح کرد: عمل مجلس در اين راستا عملی اصولگرايانه بود و پس از دريافت و تشخيص حقيقت با بهره‌گيری از حق و ابزار قانونی خود وارد عمل شد.
وی با اشاره به عملکرد دولت نهم در مقاطع و شرايط مختلف ‌افزود: عملکرد اين دولت با نقاط مثبت و ضعف‌هايی همراه بوده اما غيرموفق خواندن دولت نهم دور از انصاف است.
وزير اسبق کشور تصريح کرد: دولت نهم در مدت فعاليت خود دوندگی‌های زيادی داشته و اشتباهاتی نيز مرتکب شده است و قضاوت نهايی درباره ميزان موفقيت يا عدم موفقيت دولت در تحقق اهدافش با مردم است که انتخابات آتی رياست‌جمهوری زمينه‌ای برای اين قضاوت است.
به گفته وی، اگر در نگاه مردم عملکردها و نقاط مثبت کارنامه دولت نهم برجسته باشد، مردم يک بار ديگر و برای چهار سال ديگر به اين دولت برای اداره کشور اعتماد می‌کنند.
پورمحمدی اضافه کرد: اگر مردم به موضوعاتی که دولت نهم در پيشبرد آنها ضعيف رفتار کرده، اهميت بدهند، آنگاه قضاوتشان نسبت به اين دولت تغيير خواهد کرد.
وی در پاسخ به پرسشی در‌باره چرايی جابجايی‌ها و تغييرات گسترده مديريتی در دولت نهم و تغيير نيمی از کابينه گفت: در زمان حضورم در وزارت کشور و دولت با اين جايجايی‌ها مخالفت کردم و شايد يکی از دلايل کنار گذاشتنم از وزارت کشور همين مخالفت‌ها بود.
پورمحمدی گفت: جابحايی و تغييرات گسترده و خارج از حد را نشانه ضعف مديريتی می‌دانم و معتقدم هر مدير برای موفق شدن نيازمند ثبات کاری است.
رئيس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال ديگری در‌باره اظهارات عباس پاليزدار و پرونده وی در دستگاه قضايی ‌‌گفت: اغلب حرف‌های پاليزدار ناصحيح و غير‌مستند است.
وی تصريح کرد: در ابتدای شروع به کار در سازمان بازرسی، از مسئولان مربوطه خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه پاليزدار شدم تا اطلاعات به صورت صحيح و روشن در اختيار مردم قرار داده شود.
وی همچنين با بيان اينکه آمار بالای تعداد پرونده‌های قضايی در شان نظام و ملت ما نيست،‌افزود: برخی از اين مشکل را بايد در ساختارها، قوانين و شيوه‌های کنترلی مديريتی کشور جستجو کرد و با موشکافی کار کارشناسی دقيق به رفع آن پرداخت.
پورمحمدی همچنين با اشاره به چرايی جبهه‌گيری دنيای استکبار عليه جمهوری اسلامی ايران، تصريح کرد: ريشه اين تضاد را نه در توانمندی‌های اقتصادی، سياسی نظامی و تبليغاتی ايران بلکه در تاثير‌گذاری ملت ايران در مناسبات بين‌المللی بايد چستجو کرد، که غرب را دچار تحير کرده است.
وی تصريح کرد: اين تاثيرگذاری تا آنجاست که انتخابات آمريکا و رای نخبگان و عوام اين کشور را هم متوجه خود کرد.
پورمحمدی قدرت توليد پيام توسط جمهوری اسلامی برای بخش عظيمی از مردم دنيا را عامل اصلی اين تاثيرگذاری دانست و گفت: امروزه در جايگاه‌های حساس بين‌المللی از جمله منطقه حساس خاورميانه از آمريکا به عنوان نماينده دنيای استکبار و از ايران به عنوان قطب مخالف آن نام برده می‌شود.

Copyright: gooya.com 2016