جمعه 17 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


انتخاب اوباما: پيروزی اميد بر ترس، علی کشتگر

باراک اوباما
پس از تصويب قانون اساسی آمريکا به همت توماس جفرسون و جورج واشنگتن و لغو برده داری به فرمان ابراهام لينکن، انتخاب نخستين رئيس جمهور سياه پوست، سومين نقطه عطف در تاريخ تحول دموکراسی و حقوق بشر در اين کشور است. بحران فراگير مالی و پيروزی اوباما نشانه شکست اقتصادی و سياسی نئوليبراليسم نيز هست ... [ادامه مطلب]

موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

معصومه ضيا به خاطر حضور در تجمع ۲۲ خرداد به يک سال حبس تعليقی و جريمه نقدی محکوم شد، کانون زنان ايرانی

کانون زنان ايرانی: معصومه ضيا، فعال حقوق زنان از سوی شعبه ۲۱ دادگاه تجديد نظر انقلاب اسلامی به خاطر حضور در تظاهرات زنان در بيست و دوم خردادماه ۱۳۸۵ به يکسال حبس تعليقی و معرفی هر چهار ماه يکبار خود به نيروی انتظامی محکوم شد.

در حکم دادگاه تجديد نظر دليل محکوميت ضيا حضور در تجمع غيرقانونی و شعارهای داده شده از سوی او در اين تجمع عنوان شده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


او همچنين از سوی دادگاه عمومی تهران به اتهام اخلال در نظم عمومی به پرداخت دو ميليون ريال جريمه نقدی بدل ازحبس و شلاق محکوم شده است. اين اتهام نيز به خاطر حضور ش در تجمع ۲۲ خرداد زنان در تهران به او وارد شده بود.

حکم اوليه معصومه ضيا که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده يکسال حبس تعزيری بود .وی همچنين از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی به پرداخت سه ميليون ريال جريمه نقدی بدل از حبس و شلاق محکوم شده بود .

پس از اعتراض فريده غيرت ،وکيل مدافع معصمومه ضيا محکوميت يکسال حبس تعزيری او به يکسال حبس تعليقی( تعليق به مدت سه سال) و جريمه نقدی او نيز به دو ميليون ريال کاهش يافت.

ضيا بر اساس حکم صادره موظف است در سه سالی که حکم او به حالت تعليق در آمده است ،هرچهارماه يکبار خود را به نيروی انتظامی منطقه محل سکونتش معرفی کند.

زنان در تجمع بيست و دوم خردادماه ۱۳۸۵ که درميدان هفت تير تهران برگزار شد ،نسبت به قوانين تبعض آميز اعتراض کردند.در اين تظاهرات بيش از هفتاد نفر از جمله معصومه ضيا بازداشت و به بند امنيتی ۲۰۹ در زندان اوين منتقل شدند.اغلب اين بازداشت شدگان پس از يک هفته با قرار کفالت آزاد شدند.

Copyright: gooya.com 2016