جمعه 17 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


انتخاب اوباما: پيروزی اميد بر ترس، علی کشتگر

باراک اوباما
پس از تصويب قانون اساسی آمريکا به همت توماس جفرسون و جورج واشنگتن و لغو برده داری به فرمان ابراهام لينکن، انتخاب نخستين رئيس جمهور سياه پوست، سومين نقطه عطف در تاريخ تحول دموکراسی و حقوق بشر در اين کشور است. بحران فراگير مالی و پيروزی اوباما نشانه شکست اقتصادی و سياسی نئوليبراليسم نيز هست ... [ادامه مطلب]

موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

قانون افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌های مهم دولتی برای اجرا ابلاغ شد، ايسنا

رييس جمهور، قانون مصوب مجلس برای افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی در سال ۱۳۸۷ را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دريافت خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر محمود احمدی نژاد، در تاريخ ۱۶ آبان ۸۷، قانون افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی در سال ۱۳۸۷ را که پيش از اين به تصويب مجلس شورای اسلامی و تأييد شورای نگهبان رسيده بود، برای اجرا ابلاغ کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بر اساس ماده واحده اين قانون، ظرفيت پذيرش دانشجو که از طريق آزمون سراسری در رشته‌های روزانه در دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی پذيرش می شوند، در رشته های فنی و مهندسی، پزشکی، حقوق و ساير رشته‌های علوم انسانی که بنا به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مورد تقاضای بالای داوطلبان است، اگر در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش ظرفيت پذيرش داشته‌اند، به ميزان ظرفيت پذيرش دانشجو در سال ۱۳۸۶، افزايش می‌يابد.

همچنين طبق مصوبه فوق، ۱۰ درصد به ظرفيت پذيرش دانشجو در سال ۱۳۸۷ در رشته‌های فوق‌الذکر اضافه می‌شود.

طبق قانون فوق، دانشگاه‌هايی که ظرفيت آنها افزايش می يابد، عبارتند از تهران، صنعتی شريف، علم و صنعت ايران، صنعتی اصفهان، امير کبير، شيراز، شهيد بهشتی، تبريز، مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهيد بهشتی، علوم پزشکی ايران، علوم پزشکی شيراز، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تبريز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی اهواز، علوم پزشکی کرمان.

بر اساس اين قانون مصوب مجلس، دولت می‌تواند با جابه‌جايی در اعتبارات جاری و تملک دارايی سرمايه‌ای تا مبلغ ۹۰ ميليارد ريال از جزء (۱۵) رديف (۱۰۱۰۰۰)- اعتبارات معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری- بودجه مورد نياز را برای پذيرش افراد مورد اشاره اين قانون را به دانشگاه‌های ذی‌ربط پرداخت کند.

همچنين طبق اين قانون، افزايش ظرفيت ايجاد شده بر اساس نمره زير گروه مربوطه در آزمون سراسری سال ۱۳۸۷ صرفا با تاثير سهميه مناطق ۱ ، ۲ و ۳ کشوری و به صورت آزاد و بدون تاثير هر گونه سهميه بندی‌های ديگر صورت می گيرد و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری موظف است گزارش کاملی از اقدامات و پذيرش‌های صورت گرفته در دانشگاه‌ها را به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه کند.

Copyright: gooya.com 2016