جمعه 17 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


انتخاب اوباما: پيروزی اميد بر ترس، علی کشتگر

باراک اوباما
پس از تصويب قانون اساسی آمريکا به همت توماس جفرسون و جورج واشنگتن و لغو برده داری به فرمان ابراهام لينکن، انتخاب نخستين رئيس جمهور سياه پوست، سومين نقطه عطف در تاريخ تحول دموکراسی و حقوق بشر در اين کشور است. بحران فراگير مالی و پيروزی اوباما نشانه شکست اقتصادی و سياسی نئوليبراليسم نيز هست ... [ادامه مطلب]

موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

احمد زيدآبادی: عبدالله نوری در حال بررسی شرايط برای ورود به عرصه انتخابات است، ايلنا

- ايجاد يک نيروی فعال و موثر در سطح جامعه دغدغه ما است

تهران- خبرگزاری کار ايران
‌‏دبيرکل سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامی(ادوارتحکيم وحدت) معتقد است با نزديکترشدن به فضای انتخابات آينده، از دست رفتن موقعيت‌‏ها و افزايش مشکلات و نارضايتی عمومی، اعتماد به نفس اصولگرايان از دست خواهد رفت؛ اما همچنان انگيزه لازم جهت برون رفت از اين وضعيت ممکن است در ميان آنان وجود داشته باشد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش خبرنگار"ايلنا"، احمدزيدآبادی با اشاره به اينکه اصلاح‌‏طلبان فرصت را برای تحول عميق از دست داده‌‏اند، گفت:‌‏ در حال حاضر ما خود را درگير يک سلسله مباحث بی‌‏ربطی کرده‌‏ايم که تنها در حوزه متافيزيک دسته‌‏بندی می‌‏شود اما در حوزه عينی، دولت مطابق با اراده خود عمل می‌‏‏کند.
وی در ادامه، از نبود يک يا دو حزب فراگير در کشور که مردم را برای شرکت در انتخابات بسيج کند، انتقاد وتاکيد کرد: در عين‌‏حالی که شهروند منتقد هستيم، اما در حال حاضر در فضايی هستيم که توان تحمل عيب‌‏ها، انتقادها و افکار مخالف يکديگر را نداريم.
اين کارشناس مسائل سياسی، گفت: واکنش به انتقادات، ميزان دموکراتيک بودن هر جامعه را تعيين می‌‏کند و در اين شرايط در فضای سياسی و ميان احزاب، هيچ سازمان و گروهی نداريم که انتقادی از آن بشود اما هدف تخريب در آن وجود نداشته باشد.
وی سپس نسبت به گرفتاری فضای کشور، به بحران اخلاقی هشدار داد و گفت: در حالی که جنبش سياسی مقدمه اخلاقيات است اما در فضای کنونی، اذهان معطوف اين نکته است که" آيا با حفظ توازن قدرت و از راه برگزاری انتخابات عادی قادريم اخلاقيات از دست رفته را بازتوليد کنيم؟"
وی پيش بينی کرد:‌‏ با نزديک‌‏تر شدن به فضای انتخابات آينده، از دست رفتن موقعيت‌‏ها، افزايش مشکلات و نارضايتی عمومی، اعتماد به نفس اصولگرايان از دست خواهد رفت؛ اما همچنان انگيزه لازم جهت برون‌‏رفت از اين وضعيت ممکن است در ميان آنان وجود داشته باشد.
زيدآبادی ادامه داد: اگر نيرويی به صورت توده وار به عرصه وارد شود که در معادله قدرت نتوان از او چشم پوشی کرد؛ بر اين اساس می‌‏توان گفت که انتخابات در اين عرصه نقش مهمی ايفا کرده است.
وی در تبيين ويژگی‌‏های حاکميت و حاکم مطلوب، گفت: در اين نظام، حاکم بايد از جناح‌‏های موجود درکشور شناخت لازم را داشته باشد؛ همچنين با دارا بودن قدرت مديريت ، مواضع شفاف و به‌‏روزی اتخاذ کند و بيان مناسب در اعلام مواضع، ايستادگی در کارنامه و موقعيت لولايی داشته باشد.
اين فعال سياسی ادامه داد: مواضع چنين شخصی، در عين حالی که قابل طرح است؛ بايد مورد قبول نيروهای اصلاح طلب و تحول‌‏خواه باشد و بر اساس ارزيابی‌‏های ما، نوری چنين ويژگی‌‏هايی را دارد و سلامت شخصيت او برای ما محرز است.
وی با بيان اينکه در مورد قبول کانديداتوری با شخص نوری رايزنی‌‏هايی ترتيب داده شده است، تصريح کرد: او درحال حاضر هيچ صحبتی برای مخالفت با حضور خود عنوان نکرده و در حال بررسی شرايط است.
زيدآبادی ادامه داد: نوری در عين حالی که عقيده دارد گزينه‌‏های ديگر نيز بايد بررسی شوند؛ اما معتقد است اگر به اين نکته برسد که بر فضای کشور اثرگذار است، کانديداتوری خود را يک وظيفه اجتماعی می‌‏داند.
اين فعال سياسی پيش بينی کرد: اگر نوری به عرصه بيايد و بر روی او اجماع شود؛ او برای رفع معضلات جامعه بحث‌‏های شفافی مطرح خواهد کرد و اين برای او يک قدرت اجتماعی ايجاد خواهد کرد.
وی با بيان اينکه درحال حاضر هيچ يک از احزاب و گروه‌‏ها استراتژی مدونی ارائه نکرده است، تصريح کرد:‌‏ سرآغاز اين موضوعات می‌‏تواند درپارلمان انتخابات باشد و می‌‏تواند از حالا در سطح مطبوعات و رسانه‌‏ها مطرح شود.
اين فعال سياسی در مورد مواضع ادوار تحکيم وحدت در پيشنهاد نوری به عنوان کانديدای دهمين دور رياست جمهوری تاکيد کرد: تاييد صلاحيت نوری و کانديداتوری وی به لحاظ منطقی امتناعی ندارد که البته اگر هم امتناعی وجود داشته باشد به لحاظ استراتژيک خواهد بود نه منطقی.
وی ادامه داد: درحال حاضر دغدغه ما ايجاد يک نيروی فعال و موثر در سطح جامعه است که اگر اين اهرم ايجاد نشود، قدرت تاثيرگذاری کاهش خواهد يافت.
زيدآبادی افزود: اگر نوری موافق با اين طرح باشد می‌‏تواند نقش مهمی در اين باره ايفا کند و بر اساس تحليل‌‏ها درحال حاضر زمان حضور وی فرارسيده ‌‏است و ايجاد يک حرکت سياسی برای خروج از انفعال و بازتوليد اخلاقيات با پيگيری برخی نقدها قابل حصول است.

Copyright: gooya.com 2016