شنبه 18 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


او با ماست! حميد فرخنده

باراک اوباما
پیروزی باراک اوباما می تواند از یکسو در باز شدن فضای کشور موثر باشد و از سوی دیگر فرصت هایی در جهت دفاع از منافع ملی ایران به همراه داشته باشد. آیا فرصت سوزی ها ادامه خواهد یافت؟ آیا رئیس جمهور آینده ایران دستان باراک اوباما را خواهد فشرد؟  ... [ادامه مطلب]

انتخاب اوباما: پيروزی اميد بر ترس، علی کشتگر

باراک اوباما
پس از تصويب قانون اساسی آمريکا به همت توماس جفرسون و جورج واشنگتن و لغو برده داری به فرمان ابراهام لينکن، انتخاب نخستين رئيس جمهور سياه پوست، سومين نقطه عطف در تاريخ تحول دموکراسی و حقوق بشر در اين کشور است. بحران فراگير مالی و پيروزی اوباما نشانه شکست اقتصادی و سياسی نئوليبراليسم نيز هست ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حکم توقيف "شهروند امروز" ابلاغ شد، مهر

هيئت نظارت بر مطبوعات حکم توقيف هفته‏نامه "شهروند امروز" را به اين نشريه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات با انتشار اطلاعيه‏ای اعلام کرد هفته‏نامه شهروند امروز به دليل چاپ مطالب مغاير با زمينه انتشار و بی‏توجهی به تذکرات قبلی توقيف شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


هيئت نظارت بر مطبوعات در اطلاعيه ای اعلام کرد: اين هيئت در جلسه مورخ ۱۵/۸/۸۷ پرونده هفته‏نامه "شهروند امروز" را مورد بررسی قرارداد و به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون مطبوعات و تبصره ماده ۱۲ اين قانون به علت انتشار نشريه به گونه‏ای که اکثر مطالب آن مغاير با زمينه انتشار مندرج در پروانه صادره "می باشد" و بی‏توجهی دست‏اندرکاران اين نشريه به تذکرات قبلی به اتفاق آراء رأی به توقيف آن داد.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: زمينه انتشار هفته‏نامه شهروند امروز براساس مجوز صادره "اقتصادی، فرهنگی، ورزشی" است، در حالی که اکثر مطالب اين نشريه هيچ همخوانی با زمينه انتشار آن نداشته است.

هيئت نظارت بر مطبوعات در پايان خاطرنشان کرده است ضمن احترام به آزادی رسانه و مطبوعات و تأکيد بر ضرورت تعاطی افکار و انديشه ها انتظار می‏رود دست‏اندرکاران نشريات که سازندگان فرهنگ عمومی جامعه به شمار می‏روند بيش از ديگران خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات بدانند.

حکم هيئت نظارت بر مطبوعات امروز شنبه ۱۸/۸/۱۳۸۷ به اين نشريه ابلاغ شده است.

Copyright: gooya.com 2016