شنبه 18 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


او با ماست! حميد فرخنده

باراک اوباما
پیروزی باراک اوباما می تواند از یکسو در باز شدن فضای کشور موثر باشد و از سوی دیگر فرصت هایی در جهت دفاع از منافع ملی ایران به همراه داشته باشد. آیا فرصت سوزی ها ادامه خواهد یافت؟ آیا رئیس جمهور آینده ایران دستان باراک اوباما را خواهد فشرد؟  ... [ادامه مطلب]

انتخاب اوباما: پيروزی اميد بر ترس، علی کشتگر

باراک اوباما
پس از تصويب قانون اساسی آمريکا به همت توماس جفرسون و جورج واشنگتن و لغو برده داری به فرمان ابراهام لينکن، انتخاب نخستين رئيس جمهور سياه پوست، سومين نقطه عطف در تاريخ تحول دموکراسی و حقوق بشر در اين کشور است. بحران فراگير مالی و پيروزی اوباما نشانه شکست اقتصادی و سياسی نئوليبراليسم نيز هست ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

خاتمی: برای آمدن يا نيامدن مشغول فکر کردن هستم، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
رئيس‌‏جمهور سابق کشورمان گفت: همه ما انقلاب و نظام را دوست داريم و ايرانی سربلند و با عزت می‌‏خواهيم و می‌‏خواهيم تهديدها عليه کشور کمتر باشد و رهبری در اوج عزت باشد و هيچ کداممان نمی‌‏خواهيم ايران و انقلاب ذره‌‏ای لطمه ببيند.

به گزارش"ايلنا"،سيد محمد خاتمی در ديدار با اعضای شورای مرکزی و دفتر سياسی حزب مردم سالاری و نمايندگان دفاتر اين حزب در استان‌‏ها گفت: بايد از نظر روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی بررسی شود، چرا ايران با اين موقعيت و امکانات مهمی که داشته ‌‏و با اينکه پيشتاز جامعه‌‏مدنی در ‌‏دنيای اسلام بوده است؛ بحث‌‏های سياسی و‌‏حقوقی و بينش‌‏های روشن شيعی مردم زودتر از جاهای ديگر در اينجا مطرح می‌‏شود ؛نتوانسته‌‏ايم برای استقرار مردم سالاری،پيشرفت همه جانبه کشور و اعتلاء جامعه ايران مسير ثابت ومطمئنی پيدا کنيم ؟تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


آگاهی مردم ايران ‌‏از اوضاع قابل تقدير است
وی خاطرنشان کرد: آگاهی مردم ايران نسبت به اوضاع، در مقايسه با ساير کشورها قابل تقدير است، زيرا خيلی خوب قضاوت می‌‏کنند ولی اين‌‏آگاهی بايد تبديل به حرکت شود و وضعی را ايجاد کرد که بتوان به آن تکيه کرد.
خاتمی با اشاره به ‌‏محبوبيت قهرمانان در ‌‏کشور گفت: متاسفانه بسياری از اين قهرمانان در زمان خود تنها ماندند‌‏، ولی در زمان‌‏های بعد به عنوان قهرمان مورد ستايش قرار می‌‏گيرند.
رئيس‌‏جمهور سابق کشورمان‌ ‏با اشاره به شخصيت استثنايی امام خمينی (ره) گفت: ‌‏امام (ره) ابتدا قهرمان ‌‏و فوق العاده تنها بود و سپس موج مردمی آمد و انقلاب عظيمی ايجاد شد و امام آنقدر هوشيار بود که تمام تلاش خود را بکار برد تا آن شخصيت کاريزما‌‏يی فردی تبديل به سيستم اجتماعی شود. همانطور که قانون اساسی با رای قاطع مردم تاييد شد؛ اصل نظام نيز به رای گذاشته شده و ‌‏جمهوری اسلامی مستقر شد و ايشان بيش از همه تاکيد و اصرار داشتند که ‌‏ميزان رای مردم است و جريان بايد متکی بر رای و اراده مردم باشد.
رئيس موسسه بين المللی گفت‌‏وگوی فرهنگ‌‏ها و تمدن‌‏ها با اشاره به اينکه" انديشه ما بايد با واقعيت در رابطه باشد و واقعيت هم از پشتوانه انديشه برخوردار باشد"، اظهار داشت: مساله مهم اين است که خواست جامعه ما روشن است؛ مهمترين کار اصلاح‌‏طلبی اين است که بتواند دردهای مزمن که ريشه در گذشته دارد و دردهای امروز جامعه را بشناسد و درمان کند يا راه درمان را نشان دهد.

مشخص شدن انديشه اصلاح‌‏طلبی حائز اهميت است
خاتمی تصريح کرد: مشخص کردن انديشه اصلاح‌‏طلبی در کشور بسيار مهم است.
وی در ادامه گفت: اولين گام، شناخت درد است که خوشبختانه لااقل در مواردی اين درد شناخته شده است و اين شناخت هم در جامعه وجود دارد، چون در هر جايی که در اين ۱۵۰ سال گذشته رجوع کنيم همه از استبداد، وابستگی و عقب ماندگی رنج برده‌‏اند که درد مشترک همه ماست و هنر انقلاب اسلامی اين بود که برای درمان درد بر هويت فرهنگی مردم يعنی دين تکيه کرد.
سيد محمد خاتمی با طرح اين سوال که چرا حزب در کشور ما هزينه دارد؟خاطر نشان کرد: بايد کاری کنيم که احزاب واقعا نمايندگی مردم را بکنند و مردم به اين رشد برسند، که هزينه حزب را بدهند بنابراين پشتوانه حزب بايد مردم باشد نه دولت !اگر از دولت انتظار کمک داشته باشيم صد درصد دولت از آن حزب توقع حمايت دارد و آن موقع آزادی از احزاب گرفته می‌‏شود.

خواهان راهنمای عمل هستيم
رئيس‌‏جمهور سابق کشورمان‌ ‏تاکيد کرد: وجه مشترک همه احزاب اصلاح‌‏طلب بايد اين باشد که چگونه به فکر واحد برسيم. ما خواهان نقشه راه و اصول راهنمای عمل هستيم.
وی گفت:ما می‌‏توانيم روی اصول به توافق رسيم؛ (گرچه کمی دير شده است) چون آن تفکر مبتنی بر خواست‌‏ملت است ،خيلی ساده به صورت گفتمان در جامعه درمی‌‏آيد و مردم را حرکت می‌‏دهد و مردم احساس حضور خواهند کرد و آن موقع نگران اين نخواهيم بود که شعارها و احساسات خاص در اين زمينه اثر کند.

برای آمدن يا نيامدن مشغول فکر کردن هستم
خاتمی بار ديگر درباره حضور خود در انتخابات سال آينده گفت: برای آمدن يا نيامدن مشغول مطالعه و فکر کردن هستم و اگر همه به اين نتيجه و توافق برسيم راه برای خدمت باز است.
وی در ادامه افزود: ما در دولت اصلاحات‌‏ ،حتی يک‌‏دفعه از منافع اصولی‌‏مان عبور نکرديم؛سياست بين المللی ما کمترين هزينه و بيشترين فايده را به همراه داشت. ما بر روی عزت و اصول انقلاب ايستاديم و ايستاده‌‏ايم.اگر ايران بخواهد پيشرفت کند نيازمند امنيت است و برای داشتن امنيت نبايد از اصول بگذريم.
خاتمی همچنين با اشاره به اينکه افتخار دولت اصلاحات رساندن تورم به ۱۱ درصد بود گفت: برای تک نرخی کردن ارز که جراحی بزرگی در اقتصاد کشور بود، چهار درصد افزايش تورم را تحمل کرديم تا جلوی فسادهای رانتی گرفته شود.
رئيس‌‏جمهور سابق کشورمان اظهار داشت: ما تجربه ۸ سال دولت اصلاحات را پيش رو داريم و نقطه ضعف‌‏ها و قوت‌‏ها را می‌‏دانيم و حتما بايد کاری کنيم که وضع کنونی تداوم پيدا نکند. شخصا اشتياقی به کانديداتوری ندارم ولی آبرو و حتی جان ما در برابر انقلاب و مردم و کشور چيزی نيست که نتوان از آن گذشت.
وی افزود: اگر حرف و جديتی هست بر سر‌‏اين‌‏ است که چگونه بتوان اين انقلاب و نظام را بهتر حفظ و به مردم بزرگوار و برای عزت ايران خدمت کرد.

Copyright: gooya.com 2016