سه شنبه 21 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش سوم)، نظرات ديويد ثورو، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
هنری ديويد ثورو: "آيا شهروند می بايد مجبور باشد وجدانش را حتی لحظه ای، يا ذره ای، به قانون‏گذاران بفروشد؟ پس وظيفه ی وجدان بشری چيست؟... فکر می کنم که قبل از هر چيز می بايد انسان بمانيم و پس از آن شهروند. خردمندانه نيست که به قانون همان احترامی را بگذاريم که به حقيقت و راستی." ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و بازآفرينی مستمر ضدفرهنگ، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
سياست‌زدگی آن بيماری سرطانی است که فرهنگ ايران‌شهر به آن گرفتار آمده است. اين چنين است که نقد فرهنگی جامعه ايران، می‌بايست از نقد سياست‌زدگی شروع کند. و اين به معنی غافل شدن از بيماری‌های ديگر نيست، بل به معنی يافتن آن آسيب اصلی فرهنگی است که موثر در ديگر آسيب‌هاست و مشدد پنهان و آشکار آن‌ها ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آزادی ايرانيان دستگير شده در لبنان، تابناک

پس از دستگيری اين افراد گفته شده بود که در خودروی آنها دوربين و تعدادی لوح فشرده کشف شده است. اين ادعاها تاييد نشده و پس از رد آن اظهارات اين چند نفر آزاد و اتهامات مطرح شده نيز رفع گرديد.

روحانی ايرانی بازداشت شده در لبنان به همراه چند ايرانی ديگر آزاد شدند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش خبرنگار «تابناک»، «محمدرضا ـ غ» که در حوزه علميه بعلبک تدريس می‌کند، چندی پيش به همراه سه نفر ديگر در لبنان بازداشت شده بود که با رايزنی‌های انجام گرفته‏ آزاد شد.

بنا بر اين گزارش، پس از دستگيری اين افراد، گفته شده بود که در خودرو آنها دوربين و تعدادی لوح فشرده کشف شده که شامل عکس‌هايی است که از راه‌های گوناگون منتهی به کاخ نخست‌وزيری لبنان، وزارت دفاع و برخی اماکن دولتی و امنيتی و سياسی ديگر و مغازه‌های مک دونالد و برخی مراکز ديپلماتيک گرفته شده است‏.‏‏

اين در حالی است که اين ادعاها تاييد نشده و پس از رد آن اظهارات، اين چند نفر آزاد و اتهامات مطرح شده نيز رفع گرديد.

Copyright: gooya.com 2016