چهارشنبه 22 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


حضور بی رحم تيشه تخريب، عبدالکريم سروش

عبدالکريم سروش
دريافت من اين است که مراد فرهادپور، به "افکار" چندان اهميت نمی‌‌دهد که به حواشی آن ها. آشکارتر بگويم وی‌ جرات رويارويی با فکر و قدرت نقد معرفتی آن را ندارد و اين بی‌ قدرتی‌ و بی‌ جراتی را در لفافی از انگيزه خوانی ها، سياست مالی‌ ها و ماستمالی ها، تخفيف و تمسخرها، طعن و کنايه ها، شماتت‌ها و ملامت ها، حرمت شکنی‌ها و فرافکنی‌‌ها فرو می‌‌پوشاند، و در اين ميدان چنان گرد و خاکی به پا می‌کند که چشم خودش را هم نابينا می‌کند ... [ادامه مطلب]

بنيادهای توتاليتر و دينی بينش سياسی در پرتو ديالوگ سارتر و بنی لِوی، شيدان وثيق

شيدان وثيق
آن چه که در اين بخش نخست، زير عنوان ديباچه ای بر گفتگوهای سارتر- بنی لِوی، از نظر خواننده می گذرد، توضيح ماجرای اين ديالوگ فلسفی – سياسی است. شرايطی که در بستر آن ها، در دهه ی ۱۹۷۰ اين مباحثات انجام می پذيرند؛ شرايطی که خودِ ما چپ های مارکسيست ايرانی، بويژه در خارج از کشور، در آن قرار داشتيم و سرانجام، تحولی که در روند ديالوگ آن دو پيش می آيد ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

توضيحات محمد قوچانی درباره اتهامات شهروند امروز، کارگزاران

سردبير هفته‌نامه «شهروند امروز» در واکنش به دلايل اعلام شده برای توقيف اين نشريه گفت: بيشتر مطالب شهروند امروز به موضوعات غيرسياسی اختصاص داشت و ما حاضريم اين را اثبات کنيم.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


محمد قوچانی در گفت‌وگو با سايت خبری توانا با بيان اينکه بر پايه قانون مطبوعات، بيشتر مطالب يک نشريه بايد در زمينه انتشار آن باشد و درصدی ديگر می‌تواند به موضوعاتی غير از عناوين معين شده اختصاص يابد، افزود: بر اين اساس، ۵۱ درصد مطالب يک نشريه می‌تواند مربوط به عناوين اعلام شده و ۴۹ درصد ديگر، به مطالبی غير از آن مربوط باشد.

ما نيز در هفته‌نامه شهروند امروز، بنا بر همين قانون عمل کرديم و حدود ۵۱ درصد مطالب اين نشريه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ۴۹ درصد ديگر مطالب آن سياسی بود. قوچانی گفت: ما حاضريم به وزير ارشاد يا هر کارشناسی از جانب ايشان، گزارشی از تعداد مطالب و حتی تعداد کلمات اختصاص يافته به هر موضوع بدهيم، تا بر اين اساس اثبات کنيم که درصد مطالب سياسی در شهروند امروز کمتر از ديگر موضوعات بوده است.

Copyright: gooya.com 2016