چهارشنبه 22 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بنيادهای توتاليتر و دينی بينش سياسی در پرتو ديالوگ سارتر و بنی لِوی، شيدان وثيق

شيدان وثيق
آن چه که در اين بخش نخست، زير عنوان ديباچه ای بر گفتگوهای سارتر- بنی لِوی، از نظر خواننده می گذرد، توضيح ماجرای اين ديالوگ فلسفی – سياسی است. شرايطی که در بستر آن ها، در دهه ی ۱۹۷۰ اين مباحثات انجام می پذيرند؛ شرايطی که خودِ ما چپ های مارکسيست ايرانی، بويژه در خارج از کشور، در آن قرار داشتيم و سرانجام، تحولی که در روند ديالوگ آن دو پيش می آيد ... [ادامه مطلب]

برای صلح پايدار در باختر آسيا، بهروز آرمان

بهروز آرمان
می توان سياست "دگرگونی" در رهبری نوين آمريکا را به ويژه با درجه پايبندی به رويکردهای صلح جويانه و بازگشت به دکترين خلع سلاح در پهنه جهانی و از جمله در باختر آسيا (به جای يکه تازی های جنگ افروزانه، گسترش اتحاديه های نظامی، افزايش شمار پايگاه های تسليحاتی و توليد روزافزون و پرهزينه سلاح های کشتار همگانی) به محک گرفت ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

روايت "وطن امروز" از ديدار هاشمی رفسنجانی با خاتمی، فردا

روزنامه وطن امروز به انتشار خبری درباره ديدار هاشمی رفسنجانی با خاتمی برای ترغيب وی جهت شرکت در انتخابات خبر داد.

به گزارش «فردا» اين روزنامه در اين خصوص با بيان اينکه اخبار رسيده حکايت از ورود برخی افراد سرشناس به موضوع ترغيب بيشتر خاتمی به کانديداتوری دارد نوشت: به گزارش منابع موثق، اخيرا سيد محمد خاتمی جلسه ای سه ساعته با آيت الله هاشمی رفسنجانی داشته که محور اصلی اين جلسه موضوع کانديداتوری رييس جمهور سابق بوده است. در ابتدای اين جلسه، خاتمی اقدام به بيان ترديدهايش برای کانديداتوری می کند که اين موضع خاتمی با واکنش هاشمی رفسنجانی مواجه می شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


هاشمی رفسنجانی در توجيه صحبت های خاتمی، موضوع کانديداتوری مهدی کروبی را که از محورهای ترديدبرانگيز خاتمی برای کانديداتوری بود، قابل حل دانسته و گفت: " کروبی را می شود آرام کرد".

به نوشته روزنامه تحت مديريت مهندس مهرداد بذرپاش هاشمی در بيان اين ادعا، موضوع شورای حکميت را مطرح و مانورهای اوليه حول شورای حکميت را عامل اصلی "آرام کردن" کروبی معرفی و تصريح کرده: "با رايزنی هايی که انجام داده ايم، احتمال کنار کشيدن کروبی هست".

هاشمی در ادامه، خاتمی را به نترسيدن از "شکست" توصيه کرده و گفته است: "اگر شما بياييد، بدبينانه ترين حالت اين است که انتخابات به دور دوم کشيده شود".

در ادامه اين گزارش وظن امروز از رضايت خاتمی خبر داده و نوشته است: وی برای پذيرش قطعی کانديداتوری ۲ پيش شرط را مطرح کرده است که اين دو شرط از اين قرار است: "رسمی نشدن کانديداتوری و بررسی و سنجش وضعيت جامعه طی ماه های آينده".

خاتمی در توجيه پيش شرط های خود، اجماع سريع اصولگرايان را نخستين نتيجه اعلام کانديداتوری اش دانسته و خواستار آن شده تا کانديداتوری خود را در آخرين روزهای ثبت نام يا به عبارتی در دقيقه ۹۰ اعلام کند.

پس از پذيرش توصيه هاشمی از سوی خاتمی و پذيرش پيش شرط های خاتمی، موضوعات ديگری درباره نقاط قوت احمدی نژاد و عوامل اقبال جامعه به وی مطرح می شود. همچنين در جلسه مذکور توافق شده است که هيچ کدام از حاضران به صورت علنی درباره موضوعات مورد بحث اظهار نظر نکنند.

در اولين گام های پس از جلسه، حسين مرعشی، عضو ارشد کارگزاران سازندگی روز گذشته در اظهار نظری، موضوع نزديکی ميان اصلاح طلبان و ناطق نوری را مطرح کرد که گفته می شود اين اظهار نظر وی در راستای "تست" شرايط و واکنش رقبای انتخاباتی انجام پذيرفته است.

از سوی ديگر، شنيده های خبرنگار وطن امروز حاکی از اين است که ستاد انتخاباتی خاتمی نيز به صورت غيررسمی با مديريت "محسن امين زاده"، معاون وزير خارجه دولت اصلاحات آغاز به کار کرده است.

Copyright: gooya.com 2016