چهارشنبه 22 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


حضور بی رحم تيشه تخريب، عبدالکريم سروش

عبدالکريم سروش
دريافت من اين است که مراد فرهادپور، به "افکار" چندان اهميت نمی‌‌دهد که به حواشی آن ها. آشکارتر بگويم وی‌ جرات رويارويی با فکر و قدرت نقد معرفتی آن را ندارد و اين بی‌ قدرتی‌ و بی‌ جراتی را در لفافی از انگيزه خوانی ها، سياست مالی‌ ها و ماستمالی ها، تخفيف و تمسخرها، طعن و کنايه ها، شماتت‌ها و ملامت ها، حرمت شکنی‌ها و فرافکنی‌‌ها فرو می‌‌پوشاند، و در اين ميدان چنان گرد و خاکی به پا می‌کند که چشم خودش را هم نابينا می‌کند ... [ادامه مطلب]

بنيادهای توتاليتر و دينی بينش سياسی در پرتو ديالوگ سارتر و بنی لِوی، شيدان وثيق

شيدان وثيق
آن چه که در اين بخش نخست، زير عنوان ديباچه ای بر گفتگوهای سارتر- بنی لِوی، از نظر خواننده می گذرد، توضيح ماجرای اين ديالوگ فلسفی – سياسی است. شرايطی که در بستر آن ها، در دهه ی ۱۹۷۰ اين مباحثات انجام می پذيرند؛ شرايطی که خودِ ما چپ های مارکسيست ايرانی، بويژه در خارج از کشور، در آن قرار داشتيم و سرانجام، تحولی که در روند ديالوگ آن دو پيش می آيد ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

محمد خاتمی: عبورکنندگان از من و اصلاحات، از دين، قانون و نظام هم عبور کردند، ايلنا

- تغييرات اساسی در بنياد باران صورت می‌‏گيرد

تهران- خبرگزاری کار ايران
رئيس دولت اصلاحات گفت: اگر انتخابات سالم و آزاد برگزار شود و اگر تصميم به کانديداتوری بگيرم نگرانی از بابت نتيجه ندارم و خواست مردم مبنی بر آری يا خير به من،هر چه باشد را با خيال آسوده می‌‏پذيرم.

به گزارش"ايلنا"،محمد خاتمی در ديدار با گروه ياری(گروه دعوت از خاتمی) با اشاره به دو قطبی شدن فضای انتخابات،گفت: عقلای راست اينک به فکر گزينه‌‏ای ديگر هستند و اگر اين دو قطبی هم ايجاد شود با دو قطبی ۷۶تفاوت‌‏هايی عميق و اساسی خواهد داشت.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی افزود: اگر نيايم اين دو قطبی ظاهری هم شکل نخواهد گرفت و حتی اگر اصلاح‌‏طلبان هيچ کانديدايی هم نداشته باشند، مشخص نيست که دوره رياست جمهوری فعلی هشت ساله شود.
رئيس‌‏جمهور سابق کشورمان با بيان اينکه تصويری که اکنون در ذهن بسياری از مردم قم نقش بسته است تصويرکاملی نيست،گفت: ظرفيت‌‏های بالفعل بزرگی در شهر قم و بين علما و متفکران دينی به وجود آمده که فضای دينی را در آينده‌‏ای نزديک پر بار می‌‏کند و در آن صورت «مردم سالاری سازگار با دين» به معنای واقعی کلمه معنا پيدا می‌‏کند.
وی همچنين برهمبستگی با تمام مراکز داخلی و خارجی که در راستای صلح و دوستی فعاليت می‌‏کنند، تاکيد کرد و از فعاليت‌‏هايی که در برخی مدارس پايتخت در خصوص تعليم صلح و گفت‌‏وگو به دانش‌‏آموزان و نيز پرورش اساتيدی که گفت‌‏وگو و صلح‌‏طلبی گفتمان غالب آنها باشد، خبر داد و بر گسترش آنها در کشور و منطقه تاکيد کرد.
خاتمی سپس به فعاليت‌‏های خودجوش سه گانه آغاز شده برای کانديداتوری او شامل ياری، پويش دعوت از خاتمی و ستاد۸۸ اشاره کرد و گفت:اينکه من مخالفتی با راه اندازی اين گروه‌‏ها و ستادها نکرده‌‏ام نه از اين باب که می‌‏خواهم بيايم که از اين باب است که معتقدم اين فعاليت‌‏های خودجوش نشان‌‏دهنده اين است که چهره غالب ايران آن نيست که الان نشانه داده می‌‏شود و در واقع اين فعاليت‌‏ها موجب دامن زدن به فضای چند صدايی و مطرح شدن حرف‌‏های مردم در خصوص عملکردهاست.
رئيس دولت اصلاحات تاکيد کرد: نکند اين جريان ايجاد شده مقطعی باشد و وابسته به تصميم يک فرد و فردای انتخابات هر کس روی کار می‌‏آيد کاملا فروکش کند، نکند که اين فعاليت‌‏ها همچون حبابی باشد که روز به روز بزرگتر می‌‏شود و ناگهان می‌‏ترکد و ديگر هيچ.
خاتمی با تاکيد بر اينکه با برنامه در انتخابات آينده حضور می‌‏يابد، گفت: اصلاح‌‏طلبان و دولت اصلاحات بايد «نقشه راه» داشته باشند و برنامه چهارم توسعه و سندچشم انداز بيست ساله بخش عمده‌‏ای از اين نقشه راه هستند.
وی همچنين از تغييرات اساسی در بنياد باران و توسعه تشکيلات آن به منظور تجميع ظرفيت‌‏های بالقوه کارشناسی در کشور و نيز ارتباط مناسب با مردم خبر داد و گفت: برای قند و چايی باران هم با مشکل روبرو هستيم، چرا که هر پولی را قبول نمی‌‏کنيم.
خاتمی به دستاوردهای اقتصادی دولت اصلاحات و وضعيت فعلی اقتصادی اشاره کرد و با مقايسه تبليغات تخريبی رسانه‌‏های فراگير و ملی در دورانی که تورم حدود ۱۲درصد بود، با طرح اين پرسش که «ايران به کجا می‌‏رود»، تاکيد کرد: بايد تلاش برای نجات ايران در راس فعاليت‌‏ها قرار گيرد.
وی همچنين از وضعيت ناپسند فرهنگی و اخلاقی جامعه که در سه ساله اخير تشديد شده و افزايش روزافزون فقر و فساد و فحشا و سکوت رسانه‌‏های رسمی در اين خصوص انتقاد کرد.
رئيس‌‏جمهور سابق کشورمان بر نقش تک تک مردم در سرنوشت کشور و نيز ارتباط موثر اصلاح‌‏طلبان با مردم در شرايطی که نمی‌‏گذارند اين ارتباط از طريق رسانه ايجاد شود، تاکيد کرد و با اشاره به تهيه«اصول اصلاح‌‏طلبی گفت: تاثيرات عميق اين اصول را به زودی بر معادلات سياسی و اقتصادی و فرهنگی حال و آينده ايران شاهد خواهيم بود.
خاتمی با مهم ارزيابی کردن نتايج پاره‌‏ای از نظر سنجی‌‏ها مهمترين دغدغه را برگزاری انتخابات سالم و آزاد دانست و گفت: اگر انتخابات سالم و آزاد برگزار شود و اگر تصميم به کانديداتوری بگيرم نگرانی از بابت نتيجه ندارم و خواست مردم مبنی بر آری يا خير به من،هر چه باشد را با خيال آسوده می‌‏پذيرم.
وی يادآور شد: تا کنون حدود ۳۰درصد از مردم سوای ۲۰درصدی که در انتخابات شرکت نخواهند کرد،برای حضور يا عدم حضور در انتخابات مردد هستند و نتيجه نهايی را هم همان ۳۰درصد مشخص می‌‏کنند که اصلاح‌‏طلبان نبايد از اقناع آنها غافل شوند.
خاتمی در پايان اين ديدار با اشاره به تخريب‌‏هايی که سال ۷۶ بر عليه‌‏اش انجام می‌‏دادند و نيز تخريب‌‏هايی که در مقطع فعلی صورت می‌‏گيرد،گفت: درست است که تخريب‌‏های امروز کمتر از تخريب‌‏های قبلی است ؛ اما نبايد از آن غافل شد، به طور مثال رسانه‌‏های مخالف در حالی تلاش می‌‏کنند اظهارات نادرست برخی از افراد در خصوص دين و نظام را به من و به اصلاحات منتسب کنند که اين‌‏ها ابتدا از من و اصلاحات عبور کردند و در مرحله بعدی از دين و قانون اساسی و نظام.
گفتنی است اين دومين ديدار گروه ياری ظرف دو ماه اخير است و پيشتر از اين نيز در اولين روزهای ماه رمضان اين گروه با خاتمی ديدار ديگری داشتند.

Copyright: gooya.com 2016