سه شنبه 12 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آخرين دفاعيات متهمان پرونده دانشگاه زنجان اخذ شد، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
آخرين دفاع ۷ نفر از متهمان پرونده دانشگاه زنجان اخذ شد.
به گزارش "ايلنا"متهمان اصلی پرونده دانشگاه زنجان ۸ نفر هستند که ۴ نفر آنها دانشجو، يک نفر مسئول خوابگاه يک نفر استاد دانشگاه و ۲ نفر خارج از دانشگاه می‌‏باشند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بر اساس اين گزارش ۷ نفر از متهمين برای اخذ آخرين دفاع در دادسرا حضور يافته و آخرين دفاع توسط دادستان عمومی و انقلاب زنجان اخذ شد.
همچنين يکی از متهمين متواری بوده که نامبرده جهت تفهيم اتهام از طريق روزنامه احضار گرديده‌‏است که پس از طی زمان رسيدگی در نظر گرفته شده قرار مجرميت و کيفرخواست صادر و پرونده جهت رسيدگی به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016