یکشنبه 24 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

خودکشی دانشجوی دختر در دانشگاه زنجان، مجموعه فعالان حقوق بشر

هفته گذشته دختری دانشجو با هويت محفوظ در خوابگاه دانشگاه زنجان بنا به دلايل نامعلوم اقدام به خودکشی نمود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


نامبرده پس از مبادرت به اين عمل به بيمارستان مرکزی شهر مذکور منتقل گرديد که گفته ميشود به دليل کمبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داد.
خودکشی دانشجويان در سال جاری نسبت به سالهای گذشته روند صعودی داشته است ، اما همچنان مديران و مسئولين مربوطه از دادن آمار دقيق و علت خود کشی دانشجويان طفره رفته و سعی در مسکوت گذاشتن اين واقعيت در دانشگاه های کشور می کنند.

Copyright: gooya.com 2016