دوشنبه 11 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فرمان ويژه در ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد، آفتاب

آفتاب: اقبال روزافزون مردم نسبت به مهندس ميرحسين موسوی باعث ايجاد شرايط ويژه در ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد شده‌ و مسئولان اين ستاد را به اتخاذ تصميماتی متمايز با برنامه‌های اوليه سوق داده‌است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش خبرنگار سياسی آفتاب، با توجه به شيب تند صعود آرای موسوی در نظرسنجی‌ها و هم‌چنين شرايط جامعه که نحو ملموسی به نفع موسوی است، ستاد مرکزی انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در صدد بازسازی و سازماندهی مجدد ستادهای انتخاباتی وی در استانها و مناطق برآمده‌است.

بر اين اساس مجتبی ثمره هاشمی که از او به عنوان مسوول ستادهای مردمی حاميان محمود احمدی‌نژاد نام برده می‌شود ولی در اصل نقش فرماندهی ستاد مرکزی رئيس دولت نهم را بر عهده دارد، با صدور ابلاغ‌هايی ويژه، افرادی را با اختيارات خاص به استانها و مناطق مختلف که در آنها نگرانی بيشتری از ريزش آرا احمدی‌نژاد وجود دارد گسيل کرده‌است.

خبرنگار آفتاب کسب اطلاع کرد که از نگاه مسوولان ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد با توجه به وضعيت نامناسب وی در نظرسنجی‌های اخير، ستادهای شکل گرفته توان لازم را برای حضور در عرصه رقابت‌ ندارند و بايد تقويت شوند.

حتی برخی از هواداران گذشته احمدی‌‌نژاد که تاکنون کمتر مورد توجه بوده‌اند نيز در اين مرحله فراخوانی شده‌ و از آنها خواسته شده که تمام تلاش خود را برای تغيير اوضاع به نفع احمدی‌نژاد به‌کار بندند.

در اين حال ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد در تدارک است تا مانور تبليغاتی وسيعی را در هفته آخر تبليغات انتخابات سامان دهد. توزيع گسترده اقلام تبليغاتی و حضور پر رنگ در ميادين و محل‌های تجمع عمومی توسط فعالان انتخاباتی وابسته به اين ستاد، از جمله برنامه‌ها برای روزهای آخر تبليغات است.

Copyright: gooya.com 2016