چهارشنبه 1 خرداد 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه کمپين انتخاباتی هوشنگ اميراحمدی پس از رد صلاحيت وی

هموطنان و حاميان عزيز

شورای نگهبان، نهاد مذهبی نظارتی که وظيفه الک کردن کانديداها برای پستهای انتخابی را در نظام جمهوری اسلامی ايران دارد، کانديداهای موردنظر خويش را برای مقام رياست جمهوری انتخاب کرد تا در کمتر سه هفته آينده يعنی در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ مردم به آنان رای دهند. اگرچه گذشته کانديداهای تاييد صلاحيت شده نشان نميدهد که آنها خواستار تغيير واقعی در سياستهای کشور هستند، با اين وجود ما اميدواريم که آنها تغيير نظر دهند. آنها بايد درک کنند که ملت ايران خواست عميقی برای تغيير مسير سياستهای داخلی و خارجی نظام دارند.

همزمان با نزديک شدن به زمان ثبت نام کانديداهای رياست جمهوری، کانديداتوری دکتر هوشنگ اميراحمدی دلمشغولی هايی را به وجود آورد. دکتر اميراحمدی در طی سفر فروردين ماه خود به ايران با خوشحالی غافلگير کننده ای دريافت که کمپين ما به خاطر نوآوری و محبويبت خود، علاقه زيادی را در کشور ايجاد کرده است. با ابن وجود خيليها در ايران شامل مقامات دولتی و مشاورين سياسی دکتر اميراحمدی نگران بودند که به دليل بی نظمی وضعيت سياسی در کشور زمان برای کانديداتوری ايشان مناسب نيست و اينکه ما بايد کمپين خود را بدون اينکه مورد قضاوت شورای نگهبان قرار بگيرد، ادامه دهيم.

متعاقب اين راهبرد “حفظ آينده سياسی” کانديدای ما، افتخار داريم تاسيس يک سازمان جديد به نام کمپين برای يک ايران بهتر را به استحضار برسانيم. کمپين ما با دولت آينده و سازمانهای جامعه مدنی برای پيشبرد برنامه انتخاباتی واقع بينانه و عملگرايانه خود در چارچوب قانون اساسی ايران همکاری خواهد کرد. اميدواريم بتوانيم رئيس جمهور بعدی ايران را متقاعد کنيم که برنامه انتخاباتی کمپين ما را برای آشتی ملی، عادی سازی رابطه با آمريکا و رشد اقتصادی کشور اجرا کند چرا که در اينجا آينده يک کشور و صلح جهانی مطرح است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


از همان ابتدای شروع کار کمپين، به تمام چالشهای پيش رو آگاهی داشتيم. پيش بردن يک کمپين انتخاباتی بر اساس واقع بينی و عملگرايی در برهه ای که برخوردهای ايدولوژيک شديد، محيطهای داخلی و خارجی کشور را مسموم کرده است، فی النفسه يک عمل شجاعانه بود. ما همچنين به محدوديتهايی که نظام اسلامی روی کمپين تحميل ميکرد، آگاه بوديم. در همين حال، ما ميدانستيم که مردم ايران تمايلی برای شرکت پرشور در انتخابات پيش رو با توجه به اعتراضات سال ۱۳۸۸ نخواهد داشت. با اين وجود اين نگرانيها ما را متوقف نکرد که برای يک انتخابات عادلانه، سالم و پرشور مبارزه کنيم.

کمپين ما، با آگاهی به اين امر که کانديدای ما ويژگيهای لازم برای رياست جمهوری ايران را دارد و برنامه انتخاباتی کمپين ما برای تغيير واقعی در ايران کاملا” واقع بينانه و عملگرايانه است، آغاز به کار کرد. ما مخصوصا” برای ورود به اين کارزار در زمانی که ملت ايران نياز فوری به کمک داشت، احساس يک وظيفه ملی کرديم. ما برای تغيير واقعی در ايران کمپين کرديم و برای اولين بار در تاريخ انتخابات رياست جمهوری ايران برنامه انتخاباتی کامل و جامعی را برای پيشرفت ملت و کشور عرضه نموديم. هدف ما افزايش توجه به مسائل کشور و نياز برای سياستهای جديد بود. ما همچنين ميخواستيم نشان بدهيم که نه فقط مردم ايران که کل دنيا علاقمند به ايجاد يک ايران بهتر هستند.

ما به دستاوردها و حمايتهايی که طی اين کمپين نوآور و در واقع تاريخی کسب کرده ايم مفتخريم. ما مخصوصا” به حمايتهای وسيعی که از جوانان ايرانی و جوامع دانشگاهی در سراسر دنيا، که شاهد آن بيش از ۱۰۰۰۰۰ لايک فيسبوک در کمتر از سه ماه است، دريافت کرده ايم افتخار ميکنيم. ما همچنين خوشحاليم به اين واقعيت توجه بدهيم که خردگرايی، واقع بينی و عملگرايی در درون فرهنگ سياسی جوانان ايران، که خواهان يک جايگاه جهانی آبرومند برای کشورشان هستند، به سرعت در حال رشد است.

نظام سياسی ايران در ۳۴ سال گذشته از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، همواره در صدر اخبار جهان به عنوان يک رژيم غيرعادی مطرح بوده است. اين واقعيت ايران را تبديل به يک موضوع خانوادگی درون جامعه بين المللی کرده است. تعجب آور نيست که مردم در سراسر دنيا، نه فقط ايرانيان، خواهان يک ايران بهتر هستند. با اين درک از واقعيت، ما کمپين خود را جهانی کرديم و ايده های اميد و تغيير خود را با خيلی از ملتها و رسانه های بين المللی در ميان گذاشتيم. استقبال از ابتکار ما دور از انتظار بود. ما نشان داديم که کل دنيا خواستار تغيير در ايران هست و توانستيم ابزارهای رسانه های اجتماعی را به طور نوآورانه ای مورد استفاده قرار دهيم.

ابتکار ديگر کمپين ما اين بود که برای اولين بار يک شهروند خارج نشين يک مبارزه انتخاباتی برای رياست جمهوری کشور مادری خود را در خارج از کشور سازمان داده بود. در جامعه بشری جهانی شده جديد، جمعيت شهروندان خارج نشين به سرعت در حال افزايش است. اين واقعيت انتخابات در محدوده جغرافيای ملی را به طور فزاينده ای محدود کرده است. در حال حاضر بيش از هفت ميليون ايرانی در خارج از کشور زندگی ميکنند و تعداد آنان به سرعت در حال افزايش است. مهمتر اينکه اکثريت اين جمعيت تابعيت ايرانی خود را حفظ کرده، به پيشرفت کشور مادری خود توجه دارد، و آرزو ميکند که فرصتی برای ايجاد يک ايران پيدا کند. آنها بايد دوباره به مام وطن وصل گردند.

ما همچنين تاثير به سزايی روی فرايند سياست و انتخابات ايران گذاشتيم. به دليل کمپين ما، شورای نگهبان برای اولين بار از همه کانديداها خواسته است تا برنامه عرضه کنند، و کمپين مستقل و بدعت گذار ما و ايده هايش ميان ملت ايران و رسانه های جمعی دنيا به بحث گذاشته شده است. ما تنها کمپينی بوديم که يک برنامه انتخاباتی برای کشور تهيه کرديم و توجه زيادی را به مسائل مهم و سياستگذاری مناسب جلب نموديم. کمپين ما همچنين شيوه ای مدرن از نحوه مبارزات انتخاباتی را با بهره گيری از رسانه های اجتماعی، مطبوعاتی و ماهواره ای در جهت ارتباط بيشتر کانديداها با مردم به منظور برگزاری انتخابات عادالانه تر و سالمتر در آينده ابداع کرد.

مشکلترين چالشی که بايستی بر آن غلبه ميکرديم اين بود که هموطنان ايرانی خود را قانع کنيم که فرايند انتخابات همانقدر اهميت دارد که نتيجه آن. اکثريت مطلقی از ايرانيانی که ما از آنها درخواست حمايت کرديم، کمپين ما را به اين دليل که شورای نگهبان ممکن است کانديدای ما را رد صلاحيت کند، مردود ميدانستند. آنها به اين واقعيت که کمپين ما ميتواند، همانطور که توانست، دستاوردهای زيادی در فرايند انتخاباتی داشته باشد توجهی نميکردند. آنها به آسانی از کنار اين واقعيت ميگذشتند که در انتخابات دموکراتيک از نوع مثلا” آمريکا، کانديداها در يک روند پيش انتخاباتی بلندمدت، پشتيبانيهای مالی زيادی تهيه و هزينه ميکنند و در آخر نيز رقابت را ميبازند. متاسفانه در چارچوب اين فرهنگ سياسی بی توجه به پروسه، بزرگترين مشکل کمپين ما جلب حمايتهای مالی بود.

ما کماکان معتقديم که پلتفرم ما راه حل واقع بينانه ای را به سوی يک ايران بهتر پيشنهاد ميکند و شايسته حمايت همه ايرانيان و جامعه بين المللی است. ديگر گزينه های ممکن نظير انقلابی ديگر، ادامه تحريمها و يا يک جنگ احتمالی غير قابل قبول هستند. برای ماندن در مسير و ترويج برنامه ما برای تغيير واقعی در ايران، دکتر اميراحمدی در جستجوی فرصتهای مناسب در آينده خواهد بود تا دوباره کانديد شده و يا در ظرفيتهای ديگر به ملت ايران خدمت کند. ما مشتاقانه در انتظار همکاری با شما هستيم تا اين حرکت بزرگ را که با هم شروع کرده ايم به سر منزل مقصد برسانيم. ما از حاميان خود برای ترغيب حرکت کمپين ما، گشاده دستی آنها و برای ممکن ساختن دستاوردهای ما قدردانی ميکنيم. خداوند حافظ شما باشد.

تيم کمپين انتخاباتی دکتر اميراحمدی
۱ خرداد ۱۳۹۲


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016