چهارشنبه 19 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حضور دوباره سيدعلی صالحی با سه دفتر شعر، ايلنا

سال های اخير، هر وقت از سيد علی صالحی سوال می کرديم که از دفتر شعر تازه چه خبر، چه اثری در راه داريد، چه می کنيد اين سال ها؟ او سکوت می کرد. بعد از استقبال...تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
ايلنا: سال های اخير، هر وقت از سيد علی صالحی سوال می کرديم که از دفتر شعر تازه چه خبر، چه اثری در راه داريد، چه می کنيد اين سال ها؟ او سکوت می کرد. بعد از استقبال قابل توجه از مجموعه اشعار دوجلدی (دو هزار صفحه ـ انتشارات نگاه) که چاپ سوم آن را در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران، ارديبهشت ۸۸ خواهيم ديد.
صالحی طی پنج سال اخير تنها مجموعه هايکوهای خود را (قمری غمخوار، نشر نگاه ) منتشر کرد. مجموعه ای که در رسانه ها با نقد و نظرهای متفاوت روبرو شد. عليرضا رئيس دانا مدير موسسه انتشاراتی نگاه معتقد است که در بازار راکد کتاب، شعر صالحی همچنان مخاطب جدی خود را دارد و امسال دو دفتر شعر از آثار تازه صالحی را منتشر کرد.
درباره آثار تازه صالحی، تماس گرفتيم، خلاف گذشته، سکوت را شکست و با شادمانی گفت: به ميدان فرهنگ بازگشتم، با دست پر و رضايت خاطر.
معلوم شد که سکوت صالحی در اين سال ها به معنای کم کاری او نبوده است. او در اين خلوت پر حوصله و عاری از جنجال کار کرده است. آنها که صالحی را می شناسند، البته چنين انتظاری داشته اند.
سه دفتر شعر تازه، سه عنوان نو که هر کتاب در مرحله ای از مسير چاپ قرار دارد. صالحی ابراز اميدواری کرد که اولين دفتر از اين دستاورد چند ساله تا نمايشگاه کتاب، مجوز انتشاراتی نهايی شود.
"ردپای برف تا بلوغ کامل محمل سرخ" شامل ۲۵۵ صفحه است. که موسسه انتشاراتی نگاه آن را منتشر خواهد کرد. دومين کتاب صالحی با نام "انيس، آخر همين هفته می آيد!" در حجم ۲۶۰ صفحه و سومين دفتر با عنوان"ما نبايد بميريم، روياها بی مادر می شوند" که شامل سه دفتر پياپی در سيصد صفحه است، اين مجموعه شعر نيز در حال طی مراحل مرسوم خود است، که اميدواريم بدون مشکل، طی سال جاری به دست علاقه مندان شعر فارسی برسند.
صالحی گفت اگر سخت گيری ها برای کسب مجوز چاپ، حلقه را تنگ تر نکند، شايد اولين دفتر يعنی "ردپای برف، تا بلوغ کامل گل سرخ" در نمايشگاه کتاب عرضه می شود.
در مورد نمايشگاه صالحی، گفت: امسال نيز برای زيارت مردم، با علاقه و شوق کامل در غرفه ناشرين خود حاضر خواهم شد. يکی از زيباترين ايام خوش من ، همين ديدار با مردمی است که ما اهل قلم مستقل و ناشرين فرهنگی را تنها نمی گذارند.

Copyright: gooya.com 2016