یکشنبه 13 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

شعری از شهرام عديلی پور برای رضا سيدحسينی، مترجم فقيد

به روح آفتابی و بزرگ استاد رضا سيدحسينی


هميشه های جهان
در دل ام شکست و فرو ريخت
وقتی از شعور آينه
پر کشيدی و رفتی .

تمام باغ گريست
از تن باران
بهار و چلچله غمگين
نسيم و آينه غمگين
سکوت و زمزمه غمگين
زمين تلخ فرو رفت به ظلمت
وقتی از نگاه پنجره
پر کشيدی و رفتی .

شهرام عديلی پور
Sh_adilipoor@yahoo.comتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
Copyright: gooya.com 2016