دوشنبه 28 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

احتمال سه شيفته شدن مدارس تهران، اعتماد

مديرکل نوسازي مدارس استان تهران اعلام کرد؛ بيش از 60 درصد مدارس استان تهران، دوشيفته و 15 هزار و 700 کلاس درس اين استان نيازمند تخريب و بازسازي است و به لحاظ تراکم زياد جمعيت در مناطقي از استان تهران، بيم سه شيفته شدن مدارس در مناطق پرتراکم وجود دارد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
امان الله عباسي روز گذشته با بيان اينکه به دليل رشد فزاينده جمعيت، مهاجرت و فرسودگي مدارس، استان تهران از مشکلات زيادي در بحث فضاي آموزشي برخوردار است، اعلام کرد؛ در اين استان از 54 هزار کلاس درس، 15 هزار و 700 باب نيازمند تخريب و نوسازي است و 22 هزار کلاس درس از اين ميان نيازمند مطالعه مقاوم سازي هستند. مديرکل نوسازي مدارس استان تهران با اشاره به اينکه بيش از يک هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار براي تخريب و بازسازي مدارس اين استان مورد نياز است، عنوان کرد؛ اعتبار دولتي اداره کل نوسازي مدارس استان تهران در سال 88/40 ميليارد تومان است و اعتبار تخريب و بازسازي و مقاوم سازي مدارس نيز که به زودي ابلاغ مي شود، پيش بيني مي شود در صورت کاهش نداشتن نسبت به سال گذشته، 83 ميليارد تومان باشد. عباسي تاکيد کرد؛ اعتبارات دولتي براي تخريب و بازسازي کافي نيست.

اگرچه دولت و مجلس براي مقاوم سازي مدارس چهار ميليارد دلار بودجه در اختيار آموزش و پرورش قرار دادند ولي تنها 10 درصد آن که حدود 400 ميليارد تومان مي شود به تهران تعلق گرفت در حالي که مقاوم سازي مدارس تهران به يک هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. وي با بيان اينکه براي تخريب و باز سازي 108 پروژه در قالب يک هزار و 616 کلاس درس 150 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است، خاطر نشان کرد؛ 91 مدرسه استان تهران مقاوم سازي و برنامه ريزي شده است که 100 پروژه ديگر نيز در سال جاري در دست مقاوم سازي قرار گيرد که البته 150 پروژه نيز تحت مطالعه براي مقاوم سازي قرار خواهد گرفت. عباسي در اين راستا اضافه کرد؛ سال 1395 به عنوان «سال شروع رشد جمعيت دانش آموزي» عنوان شده است که پيش بيني مي شود زمان آغاز اين رشد در استان تهران زودتر از ساير استان ها باشد.

وي در عين حال با بيان اينکه در برخي از نقاط استان تهران 95 درصد از مدارس دوشيفته هستند، عنوان کرد؛ تراکم کالبدي در کلاس هاي درس استان تهران 38 نفر است، در حالي که اين رقم به طور متوسط در کشور 28 نفر است که اين موضوع نيز وخامت مشکل تراکم دانش آموزي در استان تهران را نشان مي دهد.

Copyright: gooya.com 2016