چهارشنبه 31 تیر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دريا نويد ِ سبز ِ "ندا" را شنيده است، رضا مقصدی

ندا آقاسلطان
آتش به جان ِ عاشق ِ آن باغ، می کشَد / شوری که شاعرانه صدا می زند ترا / دريا، نويد ِ سبز ِ "ندا" را شنيده است / اين موج ِ بيکرانه صدا می زند ترا

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
زيبايی ِ زمانه صدا می زند ترا
از هر طرف، ترانه صدا می زند ترا

****

در جان ِ اين درخت ِ تناور روانه باش!
شادا که هر جوانه صدا می زند ترا

****

خورشيد را بگو که بگويد به ارغوان:
اين ماه هم شبانه صدا می زند ترا

****

آئينه را به جانب ِ فريادها گرفت
هر کس که عاشقانه صدا می زند ترا

****

چشم ِ "ندا" ی توست که سرشار ِ انتظار
اينگونه غمگنانه صدا می زند ترا

****

صورتگر ِ صميمی ِ يک نسل ِ سوخته ست
اين دل، که صادقانه صدا می زند ترا

****

فرهاد، زنده باد که از بيستون ِ عشق
شيرين وُ شادمانه صدا می زند ترا

****

اين فصل ِ تازه يی ست که آغاز گشته است
با اينهمه نشانه صدا می زند ترا

****

ای دل به هوش باش که در اوج ِ موج ِ درد
دريا درين ميانه صدا می زند ترا

****

عشق ست با ترانه ی تابانِِِِ ِ آينه
از هر کجای خانه صدا می زند ترا

****

آتش به جان ِ عاشق ِ آن باغ، می کشَد
شوری که شاعرانه صدا می زند ترا

****

دريا، نويد ِ سبز ِ "ندا" را شنيده است
اين موج ِ بيکرانه صدا می زند ترا

****

تنها صدای توست که می مانَد اين زمان
اين است اين زمانه صدا می زند ترا

کلن ۰۴.۰۷.۲۰۰۹
reza.maghsadi@gmx.de


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016