یکشنبه 18 مرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تغيير ساعت کار ادارات، مدارس و بازار در طرح جامع ترافيک، اعتماد

بايد تمام مسوولان شهري به يک نظر مشترک برسند تا مانند موضوع تغيير ساعت کار بانک ها کار به جايي نرسد که مجلس وارد موضوع شده و به حل اختلاف بپردازد.

دبير اسبق شوراي عالي ترافيک با استقبال از ايده تغيير ساعت کار ادارات، مدارس و بازار براي توزيع سفر در ساعات پيک ترافيک گفت؛ اين ايده در طرح جامع حمل و نقل و ترافيک تهران وجود دارد و مي توان آن را از امسال اجرايي کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
کامران حاج نصراللهي با اشاره به اينکه توزيع سفر در ساعات بيشتر، يکي از شيوه هايي است که در بسياري از شهرهاي پرترافيک جهان اجرا شده، به ايلنا تاکيد کرد؛ اگر بتوان سفرهاي کاري، آموزشي و تجاري را در ساعات بيشتري از روز توزيع کرد، از لحاظ کارشناسي کمک قابل توجهي به کاهش ترافيک در سطح شهر خواهد شد.

وي با بيان اينکه پيرامون نقش اين ايده در کاهش ترافيک صبحگاهي و عصرگاهي مطالعات جامعي صورت گرفته، افزود؛ متاسفانه در سال گذشته تغيير ساعات کار اجرايي نشد اما اگر عزمي در بين مسوولان شهري تهران وجود داشته باشد مي توان با توجه به طرح ترافيک، آن را از مهرماه اجرايي کرد.

حاج نصراللهي تصريح کرد؛ براساس مطالعات صورت گرفته توزيع زمان سفر در طول روز مي تواند به ميزان 25 درصد به کاهش ترافيک تهران کمک کند و اگر بتوان بين ساعات کار ادارات، مدارس و بازار تفاوت معناداري ايجاد کرد، مي توانيم قله پيک ترافيک را به سمت يک خط افقي تغيير دهيم.

دبير اسبق شوراي عالي ترافيک تاکيد کرد؛ بايد تمام مسوولان شهري به يک نظر مشترک برسند تا مانند موضوع تغيير ساعت کار بانک ها کار به جايي نرسد که مجلس وارد موضوع شده و به حل اختلاف بپردازد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016