سه شنبه 31 شهریور 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

‌٥/١٣ ميليون دانش‌آموز از فردا پشت نيمکت می‌نشينند، کاهش‌١٠ درصدی شمار دانش‌آموزان در سال تحصيلی جديد، ايسنا

* سرانه هر دانش‌آموز، ‌١٨ تا ‌٢٥ هزار تومان

بيش از ۱۰۰ هزار مدرسه کشور، فردا همزمان با آغاز سال تحصيلی ۸۹ـ۸۸ پذيرای بيش از ۱۳ ميليون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصيلی است که حدود ۱۰ ميليون از اين دانش‌آموزان شهری و مابقی روستايی هستند.

به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» ايسنا، آغاز سی‌امين سال تحصيلی تاريخ آموزش و پرورش کشور پس از پيروزی انقلاب اسلامی، فردا به طور همزمان در مدارس سراسر کشور اعم از مناطق محروم و مرفه، جشن گرفته می‌شود.

با آغاز سال تحصيلی آموزش و پرورش رسمی کشور وارد چهارمين دهه از عمر خود پس از پيروزی انقلاب اسلامی می‌شود که در اين راستا والدين بيش از ۵/۱۳ ميليون دانش‌آموز که تعداد آن‌ها امسال ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش يافته است، ايجاد تحولی عظيم در بنيان نظام تحصيلی کشور که در ۳۰ سال گذشته با فراز و نشيب‌های عمده روبرو بوده را انتظار می‌کشند.

تحولی عظيم که زمزمه‌های آن با هدف تحقق در دهه چهارم آموزش و پرورش اسلامی، از دو سال پيش آغاز شد و با تشکيل نخستين ستاد تحول بنيادين آموزش و پرورش در اين وزارتخانه و کارگروه‌های مرتبط با آن، برنامه‌ريزی رسمی در اين باره سرعت گرفت.

و اينک همزمان با نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصيلی ۸۹ ـ ۸۸ در مدارس، زنگ تحول بنيادين نظام آموزشی پايه کشور نيز نواخته می‌شود تا به گفته مسوولان رده بالای وزارتخانه متبوع، سال جديد تحصيلی نويدبخش تحولی بنيادين در نظام تعليم و تربيت کشور برای خانواده‌ها و فرزندان اين مرز و بوم باشد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
فرزندانی که امروز با «قلم»شان، حکم «حيات» ايرانی آباد را در «دفاتر» آينده مشق می‌کنند و بی هيچ ترديد، شاخص‌های پررنگ و لعابی چون «مدنيت» يا «رفاه» در اراده آن‌ها در اين مشق‌نگار، سستی ايجاد نخواهد کرد.

طبق آمار جمع‌آوری شده از معاونت‌های مختلف تحصيلی وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته به اين وزارتخانه از جمله سازمان نوسازی مدارس کشور و نيز کتاب آمار وزارت آموزش و پرورش که در اختيار خبرگزاری دانشجويان ايران قرار گرفته است، در سال تحصيلی جديد بيش از ۵/۱۳ ميليون دانش‌آموز، با احتساب کاهش نسبی تعداد دانش‌آموزان در هر مقطع تحصيلی، در بيش از ۱۰۰ هزار مدرسه فيزيکی و بيش از ۱۸۰ هزار مدرسه داير کشور مشغول به تحصيل خواهند شد.

از اين ميان، بيش از ۹ ميليون نفر يعنی بيش از ۶۴ درصد تحت پوشش آموزش عمومی اجباری تا پايان مقطع راهنمايی و آموزش و پرورش عمومی در نظام تحصيلی کشور قرار می‌گيرند.

به تفکيک پايه‌ها و مقاطع تحصيلی بايد گفت، با ايجاد ظرفيت جذب بيش از ۹۰ درصدی در دوره پيش‌دبستانی، حدود ۶۰۰ هزار نوآموز اين دوره برای ورود رسمی به چرخه آموزشی در مقطع ابتدايی آموزش ديدند که آموزش‌های ۷۰ درصد اين نوآموزان در مراکز پيش‌دبستانی ضميمه بيش از ۶۴ هزار مدرسه ابتدايی و آموزش‌های ۳۰ درصد از آن‌ها در حدود ۷۰۰ مرکز پيش‌دبستانی دولتی مستقل ارائه می‌شود.

همچنين در سال تحصيلی ۸۹ ـ ۸۸، کمتر از پنج ميليون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز ابتدايی با نسبت مشابه دختر و پسر در ۶۴ هزار مدرسه ابتدايی موجود در کشور که حدود سه هزار و ۳۰۰ باب از آن‌ها، غيرانتفاعی و مابقی دولتی است، مشغول به تحصيل خواهند شد که از اين ميان يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر، نوآموز بدو وورد به دبستان هستند و همزمان با سال تحصيلی جديد به چرخه آموزشی وارد می‌شوند.

مابقی دانش‌آموز ابتدايی يعنی چهار ميليون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز نيز امسال تقريبا با نسبت مساوی جمعيتی در چهار پايه‌ تحصيلی دوم، سوم، چهارم و پنجم ابتدايی در سال تحصيلی جديد مشغول به تحصيل خواهند شد.

مجموع دانش‌آموزان راهنمايی محصل در ۳۱ هزار مدرسه راهنمايی کشور نيز با کاهش متوسط حدود ۱۰۰ هزار نفری جمعيت دانش‌آموزان راهنمايی در هر پايه تحصيلی، حدود ۳/۳ ميليون نفر با نسبت مشابه دختر و پسر است.

در سال تحصيلی ۸۹ ـ ۸۸، بيش از چهار ميليون دانش‌آموز نيز در مقطع متوسطه و دوره پيش‌دانشگاهی با کاهش متوسط ۱۰۰ هزار نفری دانش‌آموز در پايه‌های تحصيلی، تحصيل خواهند کرد که طبق آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش، به تفکيک می‌توان گفت که حدود سه ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از اين تعداد دانش‌آموز در بيش از ۲۲ هزار واحد آموزشی مقطع متوسطه و بيش از ۴۳۸ هزار نفر از اين تعداد در بيش از شش هزار و ۶۰۰ مرکز پيش‌دانشگاهی تحصيل خواهند کرد.

همچنين در سال تحصيلی جديد، حدود ۳۵۰ هزار هنرجو در بيش از دو هزار مرکز فنی و حرفه‌ای و حدود ۵۰۰ هزار هنرجو در حدود سه هزار و ۴۰۰ مرکز کاردانش در سال‌های تحصيلی دوم و سوم متوسطه تحصيل خواهند کرد که بر اساس وظيفه تعيين شده برای آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهارم توسعه يعنی پايان سال تحصيلی جديد، سهم ۳۴ درصدی آموزش و پرورش تخصص محور فنی و حرفه‌ای و کاردانش در کشور بايد به ۴۵درصد در مقطع نظری افزايش پيدا کند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در سال تحصيلی ۸۹ ـ ۸۸، در کنار دانش‌آموزان عادی، ۹۳ هزار دانش‌آموز استثنايی کشور نيز در يک هزار و ۴۰۰ مدرسه ويژه اين دانش‌آموزان و همچنين يک هزار و ۴۰۰ کلاس درس ضميمه مدارس عادی، سال تحصيلی جديد خود را با پوشش تحصيلی حدود يک درصدی آغاز می‌کنند.

گفتنی است، ۲۰ هزار دانش‌آموز استثنايی يعنی بيش از ۲۰ درصد مجموع اين دانش‌آموزان در سال تحصيلی جديد به صورت تلفيقی همراه با دانش‌آموزان عادی تحصيل خواهند کرد.

در کنار اين دانش‌آموزان، در سال تحصيلی جديد حدود ۴۷ هزار دانش‌آموز استعداد درخشان نيز در بيش از ۱۲۰ مدرسه ويژه اين دانش‌آموزان به تحصيل در مقاطع راهنمايی و متوسطه خواهند پرداخت.

همچنين در سال تحصيلی ۸۹ ـ ۸۸، بيش از ۱۶۸ هزار دانش‌آموز عشاير که بيش از ۷۰ درصد آن‌ها دختر هستند، در حدود شش هزار واحد آموزشگاه عشايری زير نظر ۱۴ هزار نيروی انسانی تحصيل خواهند کرد.

گفتنی است، بر اساس آمار اعلامی سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور در سال تحصيلی جديدی برای اولين بار شمار مدارس کپری عشاير با جايگزين شدن اين مدارس با کانکس به صفر رسيده است.

بر اساس اين گزارش، در بحث نيروی انسانی نظام آموزشی کشور نيز بايد گفت، سال تحصيلی جديد با مشارکت حدود يک ميليون و ۱۰۰ هزار فرهنگی رسمی و بيش از ۵۰ هزار معلم حق‌التدريس که بار سنگين آموزش دانش‌آموزان کشور را بر عهده دارند، آغاز می‌شود و طبق ادعای برخی مسوولان آموزش و پرورش، بيش از ۹۰ درصد از اين معلمان دارای تحصيلات آکادميک هستند.

اين مطلب نيز يادآور می‌شود که سال تحصيلی ۸۹ ـ۸۸، دومين سالی است که در آن، ورود نيروی انسانی جديد دارای تحصيلات کمتر از ليسانس به آموزش و پرورش و مدارس ممنوع شده است.

مجموع سرانه آموزشی، پرورشی، بهداشتی و ورزشی به ازای هر دانش‌آموز در سال تحصيلی جديد با تفاوت نسبت به منطقه محل سکونت، از ۱۸ تا ۲۵ هزار تومان تعيين شده است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، مجموع فضای آموزشی کشور ۵۰ ميليون مترمربع است که بر اين اساس در سال تحصيلی جديد به طور متوسط، ۳/۵ مترمربع سرانه فضای سرپوشيده آموزشی به ازای هر دانش‌آموز در کشور است.

همچنين در کنار مدارس دولتی، بيش از ۱۵ هزار و ۸۰۰ مدرسه غيردولتی نيز در کشور وجود دارد که بيش از يک ميليون و ۱۵۰ هزار دانش‌آموز در اين مدارس تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

در عين حال، ۲۵ درصد از بيش از ۱۰۰ هزار مدرسه کشور، معادل ۲۵ هزار مدرسه، دونوبته هستند که البته آهنگ نزولی کاهش شمار اين مدارس همزمان به احداث سالانه پنج هزار مدرسه در کشور ادامه دارد.

همچنين بيش از پنج هزار مدرسه کشور نيز هنوز استيجاری هستند که اميد می‌رود، شمار اين مدارس نيز همزمان با کاهش شمار مدارس دونوبته کاهش يابد.

اين نکته نيز قابل ذکر است که همزمان با آغاز سال تحصيلی جديد، دو هزار و ۶۰۳ مدرسه و واحد جديد آموزشی، پرورشی و ورزشی تحويل دانش‌آموزان سراسر کشور می‌شود که از اين تعداد، دو هزار و ۲۱۲ پروژه از محل اعتبارات دولتی معادل ۸۵ درصد از ۸۰۰ ميليارد تومان اعتبار مصرفی برای ساخت اين پروژه‌ها و ۳۹۱ پروژه از محل کمک‌های خيران مدرسه ساز و مشارکت مردم معادل ۱۵ درصد مابقی از مجموع اعتبار تخصيص يافته به احداث پروژه‌های مذکور افتتاح می‌شوند.

گفتنی است، مشارکت مردم برای مدرسه‌سازی، در سال تحصيلی ۸۹ ـ۸۸، با ۷۳۳ ميليارد تومان تعهد، به اوج خود در طول تاريخ آموزش و پرورش کشور رسيده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016