پنجشنبه 21 مرداد 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

رونمايی کتاب "آموزش افق‌ها"، کتابی درباره انديشه‌های داريوش شايگان، شايگان: آميزش افق‌ها؛ سير و سلوک من در دنيا است، ايلنا

شايگان در رونمايی کتابی درباره انديشه‌های خود به قلم محمدمنصور هاشمی گفت: مفهوم‌سازی‌ها هاشمی از آثارم مانند ايدئولوژيک شدن سنت يا غربزدگی ناآگاه و شيزوفرنی فرهنگی از نگاه وی مخفی نبوده. هاشمی هم گفت: شايگان از زمان تاليف اديان و مذاهب هند تاکنون متفکر ارجمندی در تاريخ انديشه ايران بوده است.


ايلنا: با حضور داريوش شايگان، بهاءالدين خرمشاهی و علی دهباشی در محل کتاب شمس روز چهارشنبه(۲۰ مردادماه) از کتاب آميزش افق‌ها رونمايی شد.
در ابتدا دهباشی که اداره اين نشست را برعهده داشت؛ گفت: نشر فرزان روز جز انتشارات‌های شناخته شده است و از نيمه دوم سال ۷۳ تاسيس شده و تاکنون قريب به ۳۵۰ عنوان کتاب از طريق اين انتشارات به چاپ رسيده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وی ادامه داد: ازجمله کتب اين انتشارات می‌توان به چاپ قرآن کريم، شاهنامه فردوسی بسيار نفيس و مجموعه ايران باستان که اساتيدی همچون ژاله آموزگار، کامران فانی، رزمجو در تاليف آن شرکت دارند؛ اشاره کرد.
سپس محمدمنصور هاشمی(تدوين‌گر و گزينش‌کننده آثار داريوش شايگان) گفت: کتاب گزيده آثار است که در غرب اين شيوه نوشتار و تدوين بسيار متداول است اما در ايران و در حوزه انديشه اين کار جدی گرفته نشده است ولی خوشبختانه در شعر تاليفات زيادی در راستای گزيده آثار شاهد بوديم.
وی در تعريف متفکر گفت: کسی متفکر است که بتواند دغدغه‌های يک نسل يا چند نسل سرزمين فرهنگ خود را در آثارش ارائه دهد و شايگان از زمان تاليف اديان و مذاهب هند تاکنون متفکر ارجمندی در تاريخ انديشه ايران به حساب می‌آيد.
وی تصريح کرد: اميدوارم اين کار – تدوين و گزينش داريوش شايگان – مورد قبول داريوش شايگان واقع شود.
وی افزود: برای گزينش و تدوين کتاب آميزش افق‌ها؛ همه کتاب‌های شايگان را چندين بار به طور کامل خوانده‌ام و کسی که اين کتاب‌ را بخواند؛ می‌تواند به جوهره انديشه شايگان پی ببرد.
وی، از بخش عمده اين کتاب ياد کرد و اذعان داشت: اولين بخش اين کتاب شناخت فرهنگ شرقی و بخش دوم آن مواجه شرق با غرب و در آخر کتاب شاهد دغدغه‌های فکری شايگان از معنويت در دنيای جديد هستيم.
سپس بهاءالدين خرمشاهی با گفتن دست مريضا به محمدمنصور هاشمی گفت: اين کتاب که منشور خوش‌خوانی از آثار داريوش شايگان است؛ می‌تواند همه بر فروش خود و هم بر فروش آثار داريوش شايگان تاثيرات مثبتی بگذارد.
وی ادامه داد: نگاه و ترجمه دقيق محمدمنصور هاشمی در اين کتاب بسيار حايز اهميت است و در تک مقاله‌هايی ازجمله حافظ نوشته داريوش شايگان ترجمه محمدمنصور هاشمی بسيار دقيق و موشکافانه است.
در پايان شايگان با ذکر اين مطلب که گزينش‌ها و تدوين کتاب آميزش افق‌ها مديون تلاش‌های مستمر محمدمنصور هاشمی است؛ اظهار کرد: آنگاه که کار وی را درخصوص فرديد خواندم؛ آن قسمت که مربوط به کارهای من می‌شد من را حيران کرد.
مثلاً مفهوم‌سازی‌هايی که در آثارم کرده بودم از نگاه وی مخفی نبود مثل ايدئولوژيک شدن سنت يا غرب زدگی ناآگاه، شيزوفرنی فرهنگی ازجمله اين مفهوم‌سازی‌هاست و از هاشمی پنهان نمانده است.
وی افزود: من درواقع از نگاه محمدمنصور هاشمی با خودم آشنا شدم.
وی خاطرنشان کرد: هند دارای فرهنگ وسيع است که دوهزار و هفتصد سال نوشته‌های مکتوب دارد که همه دوران کلاسيک هند اين متون بهره مند است و کتاب اديان و مذاهب هند را از ۳۰ سالگی شروع به نوشتن کرده بودند ولی در پايان به علت اينکه سانسکريت زيادی داشت و حروفچينی آن با مشکلاتی مواجه شد؛ متاسفانه در ۴۰ اندی سال گذشته کسی کاری مثل کتاب اديان و مذاهب هند انجام نداده است.
وی گفت: کتاب آميزش افق‌ها درواقع سير و سلوک من در دنيا است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016