یکشنبه 18 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

موش‏های تهران هم كار خارجی‏ ها است!، مهر

مدیر عامل شركت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران گفت: بیشتر موشهای شهر تهران خارجی بوده و از مسیر كالاها و كشتی ها وارد كشور شدند.

به گزارش مهر، كمال علیپور در پاسخ به این سئوال كه چندی پیش در خبرها بلژیكی بودن موشهای تهران عنوان شده بود افزود: اگر نام كشوری خاص را در این زمینه اعلام كنم، ممكن است سفارتخانه آن كشور معترض شود، اما به طوركل بیشتر موشهای سطح شهر تهران خارجی هستند.

وی با بیان اینكه امحاء موشهای سطح شهر در سال جاری دو میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، انجام كارهای عمرانی از قبیل نهرسازی، تخریب جوی های فرسوده و فرهنگ سازی برای مشاركت شهروندی را از مهم ترین اقدامات تاثیر گذار در این زمینه عنوان كرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
مدیر عامل شركت ساماندهی صنایع و مشاغل در مورد وضعیت موشهای شهر تهران و چگونگی امحاء آنها توسط شهرداری تهران ادامه داد: اعتباری كه برای نابودی موشها در سال جاری در نظر گرفته شده دو میلیارد تومان است كه البته به طور كلی باید از این میزان اعتبار، برای اقدامات علمی در نابودی موشها بهره برد.

وی در مورد روشهای گوناگون برای نابودی موشهای شهر تهران عنوان كرد: یكی از راهها، انجام كارهای عمرانی در شهر تهران است كه در این رابطه مناطق شهر تهران با استفاده از بودجه های خود اقداماتی در خصوص نهرسازی و تخریب جوی های فرسوده به انجام رساندند.

علیپور تاكید كرد: چنانچه كار عمرانی نهرسازی و تخریب جویها به طور كامل در سطح تمام مناطق شهر تهران به انجام رسد، زیستگاه موشها از بین خواهد رفت، كه در این رابطه دومین راهبرد، فرهنگ سازی ومشاركت مردم با شهرداری تهران است.

وی ادامه داد: بحث فرهنگ سازی هم اكنون توسط شهرداری تهران در یكایك مناطق شهر در حال انجام است و حتی در این زمینه اعتباراتی برای برنامه های آموزش شهروندی در نظر گرفته شده تا از طریق آموزش چهره به چهره در مورد نوع سم مورد استفاده برای موشها اطلاعات لازم ارائه شود.

مدیرعامل شركت ساماندهی صنایع و مشاغل اضافه كرد: در مورد استفاده از سم ها این نكته حائز اهمیت است كه به هر حال استفاده از سمها برای ما انسانها نیز مضر بوده و تا حد امكان باید از سمهایی با اثرات و ماندگاری كمتر استفاده كرد اما به طور كلی اگر ما بهترین و موثرترین سم را نیز برای نابودی موشها مورد استفاده قرار دهیم، تا زمانی كه شهروندان مشاركتهای لازم را نداشته باشند، این اقدامات بی اثر می شود، چرا كه حتی با انداختن یك برگ كاهو به جوی اثر سم به طور كامل از بین می برد.

وی در مورد تعداد موشهای شهر تهران گفت: در حال حاضر به طور دقیق نمی دانیم چه تعداد موش در شهر تهران وجود دارد و لازمه دانستن تعداد آنها، انجام مطالعات دقیق بوده كه این مهم با مشاركت دانشگاه ها و انجام كارهای علمی میسر می شود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016