شنبه 24 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مصطفی رحماندوست: اهل ‌فرهنگ از وضع مميزی ‌کتاب ناراضی هستند، آفتاب

مصطفی رحماندوست، نويسنده برجسته ادبيات کودکان نوشت: اهل فرهنگ از وضعيت مميزی کتاب‌های دينی و غير‌دينی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسيار ناراضی‌اند.
آفتاب: مصطفی رحماندوست، نويسنده برجسته ادبيات کودکان در يادداشتی در خبر نوشت: اهل فرهنگ از وضعيت مميزی کتاب‌های دينی و غير‌دينی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسيار ناراضی‌اند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
زمان بسيار زيادی برای مميزی يک کتاب طول می‌کشد و افرادی که نوعاً وارد نيستند و به کلمات توجه دارند نه به مفاهيم در حال بررسی و مميزی کتاب‌ها هستند.

هرگونه مميزی و بررسی کتاب‌ها پيش از چاپ توهين به شعور مخاطب است، انسان صاحب عقل است و مسئول کارخود، کسی که اهل کتاب است می‌داند چه بخواند و چه نخواند و او بر حسب حس تشخيص خود اگر ببيند متن کتابی برخلاف واقعيت است می‌تواند آن را نخواند، حتی آن را نقد کند و يا از نويسنده و ناشر شکايت کند.

کتاب يک کالای شريف فرهنگی و دارای ارج ويژه‌ای است، يک کتاب کمتر از يک مجله يا روزنامه نيست، روزنامه سطح پايين‌تری از کتاب دارد و مخاطبان آن هم می‌توانند عوام ‌باشند، پس چگونه است که روزنامه قبل از چاپ بررسی و مميزی نمی‌شود، اما کتاب که مخاطب خاص‌تری از روزنامه دارد، مميزی می‌شود.

اگر کارگروهی هم تشکيل شود باز به همان روال سابق منجر می‌شود، يعنی کتاب‌ها را بر اساس قشر، ظاهر و کلمات موجود در آن و خط قرمزها بررسی می‌کند و مفاهيم کتاب عمدتاً مورد بررسی قرار نمی‌گيرد، به‌عبارت ديگر چه کسی تضمين می‌کند که افراد اين کارگروه‌ها صلاحيت بيشتری از خوانندگان داشته باشند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016