دوشنبه 8 آذر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تهران چهارشنبه و پنجشنبه باز هم تعطيل می شود، مهر

کرج - خبرگزاری مهر: بدنبال استمرار وضعيت جوی کشور مسئولان دو روز چهارشنبه و پنجشنبه را در تهران تعطيل رسمی اعلام کردند، اما همانند تعطيليهای قبلی کرج تعطيل نيست که اين امر شمار زيادی از مسافران هر روزه بين تهران و کرج را سرگردان می کند.
به گزارش خبرنگار مهر در کرج، هر چند تعطيلی راهکاری اساسی برای حل معضل آلودگی نيست اما می تواند در کاهش آن موثر باشد، اما کلانشهرهای تهران و کرج به دنبال تقسيسمات جديد کشوری مستقل از يکديگر عمل می کنند و زمانی که تهران تعطيل می شود، کرج تعطيل نيست که البته منطقی است چون مشکل تهران در کرج بسيار کمتر است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
روزانه صدها هزار تردد بين شهرهای تهران و کرج صورت می گيرد و صدها شرکت و کارخانه خصوصی در اين دو استان وجود دارد که تعطيلی شامل حال آنها نيست به همين دليل شمار زيادی از شهروندان تهرانی به خصوص دانشجويان دانشگاه آزاد کرج که بيشترين دانشجويان آن تهرانی هستند و بزرگترين مرکز جامع دانشگاهی کشور است و نيز دانشکده های هنر و منابع طبيعی دانشگاه تهران و دهها دانشکده ديگر مستقر در کرج مجبور هستند در روزهای تعطيل به کرج بيايند و به عکس بيش از ۱۰۰ هزار شاغل بخش خصوصی کرج که محل کار آنها در تهران است مجبورند به تهران بروند که نمی توان از اين حجم تردد چشم پوشی کرد.

تعطيلی تهران چاره ساز نيست

هفته گذشته در روزهای تعطيل اتوبان تهران کرج مانند همه روزهای ديگر پارکينگ بود و حجم تردد و ترافيک آن نشان داد که تعطيلی تهران با روند کنونی چندان چاره ساز نيست.

موضوع آلودگی هوای کشور به دليل کاهش بارندگی در اين فصل از سال و نيز وقوع وارونگی هوا موجب شده است شهروندان تهران و ساير کلانشهرها و شهرهای صنعتی اين روزها را با آلودگی شديد هوا سپری کنند.

نزديکی کارخانه ها و کارگاههای صنعتی به مناطق مسکونی، ضعف در سيستم حمل و نقل عمومی و نبود فرهنگسازی کافی برای استفاده از وسيله نقليه عمومی جهت کاهش آلودگی هوا و ... از جمله عواملی است که در کنار موضوع وارونگی هوا اين روزها آلودگی هوای کشور را از مرز هشدار در برخی مناطق همچون تهران وارد مرحله بحران کرده است.

کلانشهر کرج نيز از جمله مناطقی است که اگر چه اين روزها آلودگی آن به ميزان قابل توجهی در تمامی نقاط شهر نرسيده است اما به دليل استقرار بسياری از صنايع بزرگ و آلاينده کشور در اين منطقه مستعد افزايش آلودگی است.

رشد بی رويه جمعيت در اين منطقه به دليل نزديکی با پايتخت و حجم بالای ترددهای روزانه در خيابانها و بزرگراههای منتهی به شهر زمينه مستعدی برای الودگی هوا به شمار می رود که مطمئنا با ارتقا کامل ساختار اداری اين منطقه به استان البرز و مهاجرت بيشتر به اين منطقه در آينده علاوه بر رشد جمعيت موضوع آلودگی هوا نيز از مشکلات آن خواهد شد.

مسئولان البرز در خصوص آلودگی هوا آينده نگری کنند

به نظر می رسد مسئولان برنامه ريزان و دست اندرکاران امر توسعه اين استان از هم اکنون بايد با در نظر گرفتن شرايط کنونی شهر و نيز استقرار صنايع الاينده در آن توام با رشد روز افزون جمعيت چاره ای برای آلودگی هوای شهر و استان کنند تا در آينده وضعيت مشابه شهر تهران برای اين استان نوپا رخ ندهد.

کرج سالها پيش در رديف باغشهرهای کشور جای داشت و امروزاز شمار باغهای آن تنها آسمان خراشها و مجتمعهای مسکونی رنگارنگ در جای جای شهر ديده می شوند و ميزان فضای سبز شهر و ريه های تنفسی شهر نيز متناسب با ميزان جمعيت و وسعت جغرافيايی شهر نيست و اين موضوع خود عامل تشديد آلودگی هوا در وضعيت کنونی و شرايط مشابه است.

در کرج دو ايستگاه کنترل وضعيت هوا مستقر هستند که با در نظر گرفتن وسعت جغرافيايی بالای اين شهر و نيز پستی و بلنديها و تفاوت در ميزان عوامل آلاينده در مناطق مختلف شهر در اينده بايد ميزان اين ايستگاهها افزايش يابد تا امکان کنترل بهتر وضعيت هوای شهر فراهم شود.

در حال حاضر در دو ايستگاه کنترل وضعيت هوا در کرج مستقر است که يکی از اين ايستگاهها در خارج شهر و در محدوده منطقه ويژه اقتصادی پيام قرار دارد و ديگری در داخل محدوده شهر در محدوده دانشکده کشاورزی است.

هوای کرج تاکنون آلوده گزارش نشده است

کارشناس ارشد هواشناسی در گفتگو با مهر در خصوص وضعيت کنونی هوای کرج و ميزان آلاينده های جوی اظهار داشت: دو ايستگاه کنترل وضعيت هوای کرج تاکنون هوای اين شهر را مطلوب گزارش کرده اند.

عبدالرضا اميدوار افزود: ايستگاه خارجی شهر در محدوده پيام ديد شش هزار متر را گزارش کرده است که اين ميزان ديد مناسب است و در صورت آلودگی هوا ديد بسيار کمتر از اين ميزان بود.

وی خاطرنشان کرد: ايستگاه کرج نيز ديد تا ۱۰ کيلومتر را گزارش کرده است که اين ميزان نيز مطلوب است و در صورت غلظت حضور آلاينده ها در شهر اين ميزان ديد وجود نداشت.

اميدوار بيان کرد: البته ممکن است در ساير نقاط شهر نظير مناطق مجاور بخشهای صنعتی و نيز مناطق پر جمعيت و پرتردد ميزان آلاينده های هوا زياد باشد اما با امکانات موجود امکان سنجش وجود ندارد.

وی همچنين اعلام کرد: در شهر تهران، مرکزی زير نظر شهرداری تهران کنترل کيفيت هوا بر عهده دارد که با اندازه گيری ميزان ذرات آلاينده و معلق در هوا وضعيت را شناسايی و گزارش می کند.

اين در حاليست که در شهر کرج چنين امکانی وجود دارد و به نظر می رسد مسئولان دست اندرکار در اين بخش بايد هرچه سريعتر برای اين بخش مهم مرکزی را ايجاد کنند.

آلودگی از تهران به کرج منتقل نمی شود

کارشناس ارشد هواشناسی در ادامه با بيان اينکه حرکت سيستمهای جوی از غرب به شرق است، موضوع انتقال آلودگی تهران به کرج را رد کرد و گفت: اگر بر فرض آلودگی هم منتقل شود به دليل قرار گرفتن کرج در غرب تهران اين آلودگی از مسير کرج به تهران می رود و برعکس آن در خلاف اين مسير رخ نمی دهد.

وی ادامه داد: سازمان هواشناسی ديد افقی را اندازه می گيرد و تعيين دقيق ميزان آلودگی هوا بر عهده مرکز کنترل کيفيت آلودگی هوا است.

اميدوار در خصوص پيش بينی وضعيت هوای کشور نيز گفت: با نزديک شدن به روزهای آخر هفته ميزان آلودگی هوا نيز افزايش می يابد و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه شاهد بيشترين ميزان آلودگی در کل کشور به دليل وقوع پديده وارونگی هوا هستيم.

اين کارشناس در تشريح پديده وارونگی هوا گفت: در لايه ميانی و فوقانی جو يک پل ارتفاع وجود دارد که اين پل ارتفاع در زمستان همانند پل دم کنی عمل می کند و موجب وارونگی هوا می شود و در اين خصوص دما بايد کاهش يابد تا جايی که در آن لايه ثابت شود.

وی ادامه داد: در شهرهای پرجمعيت همچون تهران و کرج در ساعات اوليه صبح يک لايه غبار ديده می شود که اين لايه با گذشت زمان به سمت بالا حرکت می کند و در اصطلاح نيز به اين لايه " لايه وارونه شبانه" می گويند.

اميدوار در تشريح وضعيت کنونی و بروز آلودگی هوا با پديده وارونگی نيز گفت: در حال حاضر کل جو وارونه شده است به گونه ای که اجازه صعود هوا وجود ندارد و اين در حاليست که در شرايط معمولی هوای گرم به بالا صعود می کند که چون در حال حاضر هوايی که در بالا قرار دارد گرم است اجازه صعود هوای گرم پايين به بالا داده نمی شود و در نتيجه پديده وارونگی هوا رخ می دهد.

روزهای پايانی هفته آلودگی هوای کشور تشديد می شود

وی با اشاره به نقشه های هواشناسی اين وضعيت را تا آخر هفته توام با وارونگی هوا و تشديد آلودگی پيش بينی کرد.

اميدوار کلانشهرها و مراکز پرجمعيت و نيز شهرهای صنعتی کشور را از جمله مناطقی برشمرد که شدت آلودگی هوا در آنها بيشتر است.

به هر روی به نظر می رسد پديده آلودگی هوا که هفته جاری نيز ميهمان ناخوانده آسمان کشور شده است می تواند با مديريت صحيح و انجام اقدامات پيشگيرانه از حالت بحران خارج شود.

تعامل با شهرهای هم مرز تهران لازمه کنترل آلودگی

اگرچه در تهران طرحهايی نظير تعطيلی ادارات و مدارس و نيز تردد زوج و فرد خودروها اجرا شد اما به سبب اينکه شهر تهران مقصد و مبدا بسياری از سفرها به شهرهای اطراف به ويژه کرج است بايد مسئولان دو استان با تعامل بيشتر چاره ای برای کاهش اين ميزان تردد در مواقع بحرانی کنونی کنند.

هفته گذشته با تعطيلی روز چهارشنبه به دليل انبوه رفت و آمدها به شهر تهران وضعيت چندان مناسبی از نظر کاهش ميزان الودگی هوا با کاستناز ترددها به دليل تعطيلی رخ نداد.

از طرف ديگر علاوه بر تهران شهرهای پرجمعيت و صنعتی ديگری نظير اصفهان، شهر ساوه در استان مرکزی، تبريز و ... نيز درحال حاضر به گفته هواشناسی در وضعيت نامناسبی از نظر ميزان الودگی هوا به سر می برند که بايد برای کاستن از ميزان آثار نامطلوب ناشی ازاين پديده به ويژه برای سالمندان وبيماران قلبی چاره انديشی کرد.

تعطيلی صنايع برای مدت زمان محدود و پشت سر گذاشتن اين بحران ضمن حمايت از آنها برای جبران ضرر ناشی از اين تعطيلی نه تنها از ميزان آلايندگی اين مراکز می کاهد بلکه موجب جلوگيری از حجم بالای تردد کارکنان اين بخش برای حضور در محل کار نيز می شود.

اعظم کريمی


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016