پنجشنبه 7 مهر 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ابتکار جديد سازمان صدا و سيما: "شهر دقيانوس" سانسور و تاريخ جيرفت "دستکاری" شد، خبرگزاری سينمای ايران

اعتراض های صورت گرفته نسبت به پخش سريال تلويزيونی «شهر دقيانوس»، صدا و سيما به جای پاسخگويی درست و منطقی به اعتراض های مردم جيرفت و ارائه اسناد و مطالب موجود در اين زمينه، اقدام به جرح و تعديل گسترده سريال «شهر دقيانوس» در قسمت های اخير کرده و اين جرح و تعديل ها به گونه ای صورت گرفته که برخی واقعيت های تاريخی در خصوص وقايع اين شهر را مخدوش کرده است.

به گزارش خبرنگار تلويزيون خبرگزاری سينمای ايران، در سال های اخير به دليل فاصله گرفتن اغلب برنامه های صدا و سيما از واقعيت های زندگی مردم؛ مخاطبان سيما به محض مشاهده کوچک ترين موضع گيری و انتقاد در برنامه های سيما نسبت به قوميت، شغل، موقعيت اجتماعی و يا فرهنگ خود، دست به اعتراض های گسترده درخصوص برنامه ها می زنند و تلاش می کنند تا با رسانه ای کردن اين موضوع، از ادامه پخش آن اثر جلوگيری کنند. نمونه چنين اقدامی سال قبل در خصوص سريال «در مسير زاينده رود» رخ داد که بخش هايی از اين سريال مورد اعتراض مردم اصفهان قرار گرفت.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
در چنين شرايطی صدا و سيما به جای برخورد منطقی و توجيه افکار عمومی در قالب گفت و گو با کارشناسان، گفت و گو با مسوولان، طرح ديدگاه های موافق و مخالف مردمی و بهره گيری از شيوه های مدرن تبليغاتی، برای جلوگيری از به خطر نيفتادن موقعيت خود، اقدام به فشار بر برنامه سازان و جرح و تعديل گسترده اين آثار می کنند.

در تازه ترين اقدام و در پی طرح اعتراض های برخی مردم جيرفت درخصوص نمايش سريال «شهر دقيانوس»، شبکه يک سيما با تشکيل «کميته بحران»! تصميم گرفته تا با جرح و تعديل در قسمت های باقيمانده از اين سريال ۱۶ قسمتی، مانع از ايجاد هرنوع اعتراض نسبت به محتوای اين سريال شود. به همين دليل با ترفندهايی همچون: حذف بخش های وسيعی از سريال، دوبله برخی ديالوگ ها و...، شکل کلی داستان اينگونه تغيير کرده که غارت اشيای تاريخی جيرفت، موضوعی بوده که مردم اين شهر به هيچ وجه در آن دست نداشته اند و اين کار توسط گروهی از افراد خارج از جيرفت صورت گرفته است! به همين منظور اين روزها دست اندرکاران اين سريال با دوبله بخش هايی از قسمت های آينده، قصد دارند اينگونه وانمود کنند که افرادی که اقدام به حفاری غيرمجاز در جيرفت کردند، برخی از «افاغنه» بوده اند و به هيچ وجه اهالی جيرفت در اين ماجرا حضور نداشتند!

به نظر می رسد با پخش اين صحنه ها صدا و سيما بايد منتظر اعتراض «افاغنه» نسبت به اين اتهام باشد. شايد در چنين شرايطی افاغنه هم نسبت به اين سريال اعتراض کرده و آن وقت صدا و سيما مجبور شود با تصويربرداری بخش های جديد و اضافه کردن آن به سريال، اينگونه وانمود کند که غارت گران اشيای عتيقه، طی نقشه ای از پيش تعيين شده از خارج از کشور به مرزهای ايران نفوذ کرده و اقدام به غارت اشيای تاريخی کرده اند!

از پخش سريال شهر دقيانوس سه قسمت ديگر باقی مانده و احتمالا در اين قسمت ها مخاطبان بايد شاهد شگفتی های بيشتری باشند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016