شنبه 23 مهر 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

معاون اجتماعي ناجا: معضلات اجتماعي كشور ۱۰ تا ۲۰ درصد كاهش يافته است، ایرنا

معاون اجتماعي فرمانده انتظامي جمهوري اسلامي ايران از كاهش 10 تا 20 درصدي معضلات اجتماعي نظير بدحجابي، حضور اراذل و اوباش و معتادين پر خطر در سطح كشور طي نيمه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش ايرنا، سردار سرتيپ دوم 'بهمن كارگر' روزشنبه در مشهد به خبرنگاران گفت: توليد امنيت يك مساله جمعي است و همه بخشهاي نظام بايد در تامين مناسب آن مشاركت داشته باشند.

وي افزود: احساس امنيت از خود امنيت به مراتب مهم تر است و بايد تلاش كنيم احساس امنيت بيش از پيش در جامعه افزايش يابد.

وي با اشاره به اينكه پيشگيري اجتماعي مقدم بر پيشگيري انتظامي بوده و معضلات اجتماعي بايد نخست با راهكار اجتماعي و فرهنگي برطرف شود، گفت: توجه به رويكرد انتظامي در آخرين مرحله مورد توجه قرار گيرد.

وي گفت: معضلات مختلف اجتماعي و امنيتي را بايد با رويكرد اجتماعي و فرهنگي كاهش داد و تنها نيروي انتظامي در برخورد با معضلات اجتماعي، فرهنگي و امنيتي مسووليت ندارد بلكه تمام بخشهاي تاثيرگذار بايد تعامل و همراهي بيشتري داشته باشند.

وي افزود: خبرنگاران و رسانه ها از عناصر مهم پيشگيري اجتماعي هستند و افزايش تعامل بين رسانه ها و ناجا نقش مهمي در اين ارتباط خواهد داشت.

سردار كارگر گفت: رويكرد نيروي انتظامي، مشاركت جويانه و مبتني بر جلب مشاركت همه بخشها است و در اين ارتباط از هيچ تلاشي كوتاهي نمي كند.

وي افزود: اخبار و گزارشهاي حوادث روزنامه ها و رسانه ها نبايد مروج خشونت در جامعه باشند بلكه بايد مبتني بر ارايه راهكارهاي پيشگيرانه براي كاهش جرائم شوند.

وي با بيان اينكه بايد براي صفحه حوادث روزنامه ها فكر اساسي شود، گفت: هر اندازه جنايت و خشونتها در آنها برجسته تر شود،‌ شاهد نتيجه معكوس در كاهش جرائم خواهيم بود و اين به ضرر جامعه و مردم است.

وي اظهار داشت: در اجراي طرح عفاف و حجاب طي شش سال گذشته براي 26 دستگاه وظيفه تعريف شده كه برخورد انتظامي آخرين مرحله بوده است اما ساير بخشها به نحو مطلوب در اين بخش همراهي نداشته اند.

او گفت: بايد با جلب مشاركت مردم در تامين امنيت و پيشگيري و توجه بيشتر دستگاههاي فرهنگي و اجتماعي به وظايف خود در اين بخش، شاهد كاهش جرائم و معضلات در اين بخشها باشيم.
وي اظهار داشت: در نظر سنجي هاي انجام شده از مردم در باره مولفه هاي موثر در تامين امنيت و برخورد با معضلات اجتماعي و اخلاقي 53 درصد نيروي انتظامي و 43 درصد مشاركت مردم را موثر دانسته اند.

سردار كارگر گفت:‌ اين امر نشان دهنده آن است كه مردم نقش بقيه دستگاههاي تاثيرگذار فرهنگي و اجتماعي را در اين زمينه به خوبي احساس نمي كنند.

وي افزود: به علت توجه ناكافي نسبت به اين امر رويكرد انتظامي نخستين مرحله در برخورد با معضلات مزبور قرار داده شده است.

وي فرهنگ سازي را از مولفه هاي مهم در پيشگيري از وقوع جرم و افزايش جلب اعتماد عمومي مردم در اين بخش ذكر كرد.

او خاطر نشان كرد:‌ حضور پليس با تمام امكانات براي اجراي طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي در سطح كشور موجب بهبود وضعيت حجاب و پوشش در كشور شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
سردار كارگر، مطرح كردن مباحثي مبني بر افزايش بي حجابي و بدحجابي در كشور و جامعه را نوعي سياه نمايي دانست و گفت: نيروي انتظامي در راستاي طرح ارتقاي ‌امنيت اجتماعي و اخلاقي با هنجارشكن ها، مانكن ها و اخلالگران در نظم و امنيت عمومي قاطع و بدون اغماض برخورد مي كند.

وي افزود: بعد از فتنه سال 1388 تعدادي تصميم به هنجارشكني داشتند كه با حضور پليس در صحنه، با آنها برخورد شد.

او گفت:‌ براي كاهش جرايم بايد هزينه انجام آنها را در جامعه افزايش دهيم.

وي افزود:‌ به عنوان مثال با اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي و افزايش جريمه ها تعداد تخلفها در اين بخش كاهش يافته كه از جمله مي توان به كاهش 8/12 درصدي تصادفها در كشور به رغم افزايش 5/2 درصدي تعداد وسائل نقليه از ابتداي سالجاري در مقايسه با سال قبل خبر داد.

وي تصريح كرد: بايد در بقيه بخشها هم با افزايش هزينه ارتكاب جرائم ميزان وقوع آنها را كاهش دهيم.
معاون اجتماعي ناجا افزود: طرح استانداردسازي رفتار پليس در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه مورد عنايت خاص قرار گرفته كه در اين راستا در برنامه توسعه چهارم، سالم سازي و بهبود رفتار پليس با مردم مد نظر قرار گرفت و در برنامه پنجم نيز تلاش مي شود كه به پليسي بايسته و شايسته در جلب اعتماد عمومي و برخورد قاطع با مجرمان و متخلفان دست يابيم.

وي همچنين با اشاره به فعاليت گروههاي ضاله اظهار داشت: آمار ارايه شده مبني بر افزايش تعداد گروهها و فرقه هاي ضاله و شيطان پرست صحيح نيست و آمار دقيقي از تعداد اين فرقه ها در كشور وجود نداشته و هر مورد كه به پليس اطلاع رساني شود با آنها به طور قاطع برخورد مي شود.

او با بيان اينكه به وضعيت رفاهي مامورين انتظامي از نظر وضعيت حقوقي، مسكن و ساير امكانات رفاهي توجه خاص شده گفت: بنياد تعاون ناجا طي سالهاي اخير اقدامات خوبي در زمينه مسكن مهر انجام داده و از فعالترين بخشها در زمينه مسكن مهر كشور بوده است.

وي با اشاره به نظرسنجي هاي انجام شده از مردم در زمينه تماس با مركز 197 افزود: سلامت رفتار پليس طي پنج سال گذشته افزايش يافته است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016