دوشنبه 28 آذر 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

جمعيت کشور ۷۵ ميليون نفر، نتايج اوليه سرشماری اعلام شد، نرخ رشد جمعيت ۱.۳ درصد، مهر

رئيس مرکز آمار ايران نتايج اوليه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰ کل کشور را اعلام کرد و گفت: بر اين اساس، جمعيت کشور بالغ بر ۷۴ ميليون و ۹۶۱ هزار و ۷۰۲ نفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر امروز در نشستی خبری نتايج اوليه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰ کل کشور را اعلام کرد و گفت: درصد عدم همکاری در نرم بين المللی در سرشماريها يک درصد است اما اين ميزان در کشورمان ۵ در هزار بوده است.

رئيس مرکز آمار ايران با بيان اينکه پاسخگويان عمدتا زنان خانه دار بودند که حدود ۱۵ تا ۲۰ دقيقه برای پاسخ به پرسشنامه وقت صرف کردند، تصريح کرد: رئيس ستاد سرشماری هر استان، استاندار و در شهرستان ها فرماندار بود.

به گفته وی، مدت زمان انجام اين سرشماری که از تاريخ ۲ تا۲۴ آبان به طول انجاميد ۲۴ روز بود که ۲۱ روز آن برای انجام سرشماری و سه روز آن برای سرشماری غايبين تمديد شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
آذر تصريح کرد: سرشماری سال ۹۰ از دو سال پيش در مرکز آمار يعنی از سال ۸۸ آغاز شده است که شامل مرحله طراحی، آزمايش، سازماندهی و اجرا و استخراج و پردازش بوده است.

رئيس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ادامه داد: در مرحله اجرا و استخراج و پردازش دو کار نظارت فنی و کيفی و بازشماری صورت می گيرد .

وی خاطر نشان کرد: نتايج نهايی و قطعی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰ در قالب نشريات سرشماری در خردادماه سال ۹۱ منتشر خواهد شد.

آذر با تاکيد بر اينکه اخذ کد پستی و کد ملی برای اولين بار در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن صورت گرفته است، افزود: در اعلام نتايج گرايشات، سلايق و انگيزه ها بر اساس سوگندی که ياد کرده ايم، اعلام نخواهد شد.

وی در بخش ديگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: روند جمعيتی در سرشماری سال ۹۰ با پيش بينی های مرکز آمار همخوانی ندارد. بر اساس اين سرشماری، جمعيت سال ۹۰ به صورت رند ۷۵ ميليون نفر و به طور دقيق ۷۴ ميليون و ۹۶۱ هزار و ۷۰۲ نفر است که با توجه به تمديد مهلت برای سرشماری خانوارهای غايب پيش بينی می شود در نتايج نهايی اين تعداد يک درصد افزايش يابد.

رئيس مرکز آمار ايران با تاکيد بر اينکه به جز اين رقم ساير اعداد تغييری نخواهد کرد و قطعی است، گفت: نسبت مرد (درصد مردان کشور به جمعيت) ۵۱ درصد و زنان ۴۹ درصد است. در سرشماری سال ۸۵ نيز اين اعداد همين گونه بوده است در سرشماری سال ۸۵ جمعيت کشور بالغ بر ۷۰ ميليون و ۴۹۵ هزار و ۷۸۲ نفر بوده است.

آذر درصد جمعيت شهری کشور را بر اساس سرشماری سال ۹۰ ، ۷۱ درصد اعلام کرد و افزود: اين درصد در سرشماری سال ۸۵ بالغ بر ۶۸ درصد بوده است.

وی افزود: همچنين جمعيت روستايی کشور در سرشماری ۹۰ به کل جمعيت ۲۹ درصد بوده است که اين رقم در سرشماری سال ۸۵ ، ۳۲ درصد بود.

سخنگوی سرشماری ۹۰ با اشاره به اينکه نسبت جنسيتی جمعيت کشور بر اساس سرشماری سال ۹۰ به سال ۸۵ تغييری نکرده است افزود: بر اساس اين سرشماری در مقابل هر ۱۰۰ زن ۱۰۳ مرد وجود دارد که اين رقم بر اساس نرم بين المللی و طبيعی است.

به گفته آذر متوسط نرخ رشد جمعيت سالانه در سال ۹۰ معادل ۱.۳ درصد بوده است که اين رقم در سرشماری سال ۸۵ معادل ۱.۶ درصد بوده است اين در حالی است که پيش بينی مرکز آمار رقم ۱.۴۷ درصد بوده است بنابراين پيش بينی مرکز آمار محقق نشد.

رئيس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن بعد خانوار ايرانی ( تعداد نفرات در هر خانوار ايرانی )را بر اساس سرشماری ۹۰ را معادل ۳.۶ نفر اعلام کرد و افزود: اين رقم مطابق پيش بينی مرکز آمار بوده است اين در حالی است که بعد خانوار بر اساس سرشماری سال ۸۵ معادل ۴ نفر و در سرشماری سال ۷۵ معادل ۴.۴ نفر بوده است.

وی ادامه داد: کاهش ۴ دهم درصدی بعد خانوار در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۵ طی ۵ سال اتفاق افتاده است اما کاهش ۴ دهم درصدی بعد خانوار در سال ۸۵ نسبت به سرشماری سال ۷۵ طی ۱۰ سال اتفاق افتاده است.

رئيس مرکز آمار ايران گفت: خطای پوششی در سرشماری امسال حداکثر يک درصد و خطای محتوايی نيز حداکثر يک درصد است.

آذر در بخش ديگری از سخنان خود به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اينکه آيا بر اساس سرشماری سال ۹۰ ميزان برخورداری از خانوارها از اينترنت ، خط فقر، متوسط درآمد خانوار و غيره مشخص می شود يا خير گفت: خط فقر و ضريب جينی از طرح هزينه- درآمد به دست می آيد که متولی آن مرکز آمار نيست بلکه وزارت رفاه است.

وی با بيان اينکه سرانه درآمد - هزينه از طرح سرشماری به دست نمی آيد افزود: اما ميزان برخورداری از موبايل، اينترنت، تلفن و نسبت باسوادی در نتايج نهايی در سال ۹۱ اعلام خواهد شد.

آذر ادامه داد: در سرشماری سال ۹۰ حدود ۷۰ قلم اطلاعات فردی و حدود ۸۰ قلم اطلاعات آبادی ها اخذ شده است.

رئيس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن تعداد خانوارها بر اساس سرشماری امسال را ۲۰ ميليون و ۷۰۳ هزار و ۹۵۳ خانوار اعلام کرد و افزود: ۳.۴ درصد خانوارها قبل از زمان تمديد غايب بودند که تلاش می کنيم اين ميزان به کمتر از يک درصد برسد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينکه آيا نتايج به دست آمده از سرشماری سال ۹۰ کمکی به اجرای قانون هدفمندی يارانه ها خواهد کرد يا خير گفت: سرشماری سال ۹۰، نوع اطلاعات جمع آوری شده و ماهيت و روش اطلاعات هيچ گونه ارتباطی به قانون هدفمندی يارانه ها پيدا نمی کند. سرشماری سال ۹۰ را به مثابه يک بانک اطلاعاتی دانست.

آذر در مورد پرداخت حق الزحمه ماموران سرشماری در اکثر استانها گفت: در اکثر استانها حق الزحمه ماموران سرشماری پرداخت شده و تا پايان هفته آينده تمام پرداخت های حق الزحمه به تمام ماموران سرشماری پرداخت می شود.

وی خاطر نشان کرد: در تهران از ۹ هزار نفر مامور سرشماری حق الزحمه ۵ هزار نفر پرداخت شده اما به دليل نقص اطلاعات حساب های بانکی ۴ هزار نفر باقيمانده هنوز حق الزحمه آنها پرداخت نشده که تا چند روز آينده تسويه خواهد شد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016