جمعه 8 اردیبهشت 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

برخي داروخانه‌ها داروی اشتباهی به مردم می‌دهند

ایلنا: دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران گفت: وزارت بهداشت درسال گذشته برای مصرف نابه جای آنتی بیوتیک ۴۴۰میلیاردتومان هزینه داده است.

"محمدرضا بلورساز"درگفتگوبا خبرنگارایلنا دراین باره گفت: ۳۰درصدازاین مبلغ که برای مصرف نابه جای آنتی بیوتیک هزینه شده، مربوط به کودکان بوده است.

مرگ کودکان به دلیل مصرف نابه جای آنتی بیوتیک

وی خاطرنشان کرد: مواردی درکودکان داشته‌ایم که به دلیل مصرف نابه جای داروی آنتی بیوتیک دچارمرگ شده‌اند.

این فوق تخصص عفونی کودکان علت مصرف نابه جای آنتی بیوتیک را از دو جهت حائز اهمیت دانست وافزود: یک بعد مربوط به مصرف نا‌به جا ازسوی مردم وبعد دیگر مصرف غیرعلمی توسط پزشکان است که البته آن‌ها خیلی کم دراین زمینه دچاراشتباه می‌شوند.

سازمانی برای نظارت در زمینه عرضه دارو وجود ندارد

بلورسازخاطرنشان کرد: متاسفانه مردم به هرداروخانه‌ای که مراجعه می‌کنند به راحتی هر تعداد آنتی بیوتیک که بخواهند تهیه می‌کنند واین نشان می‌دهد سازمانی برای نظارت دراین زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم دیگرشاهد چنین اقدام‌هایی نباشیم باید درمقابل هرتعداد آنتی بیوتیکی که به داروخانه‌ها داده می‌شود نسخه‌های آن‌ها نیز گرفته شود.

وزارت بهداشت باید نسبت به مصرف نابجای دارو حساس باشد

این فوق تخصصی عفونی کودکان، باتاکید براینکه وزارت بهداشت که درراس است باید به شدت نسبت به این موضوع حساس باشد افزود: وزارت بهداشت باید برای جلوگیری ازمصرف بی‌رویه ونا به جای آنتی بیوتیک‌ها برداروخانه‌ها نظارت کند وهمچنین آموزش‌های لازم رابه پزشکان بدهد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
توضیح ندادن پزشکان داروسازبه مردم درمورد داروها جای انتقاد دارد

بلورساز درادامه ازتوضیح ندادن پزشکان داروسازبه مردم درمورد داروهایی که درنسخه ازسوی پزشک تجویز می‌شود انتقادکرد و گفت: این درحالی است که پزشکان داروسازازمردم ۱۵درصد پول دریافت می‌کنند بدون اینکه درارتباط بادارو‌ها توضیحی دهند، تنها آن‌ها را در سبد وبعد در پلاستیک می‌گذارند وبه مردم تحویل می‌دهند.


داروخانه‌ها داروی اشتباهی به مردم می‌دهند

وی با بیان اینکه به طور متوسط از بیماران می‌خواهم که دارو‌ها را بعد از تهیه به من نشان بدهند، افزود: متاسفانه نسخه پیچ‌ها ۱۰تا۱۵درصد و حتی تا۲۰درصد دارو‌ها را اشتباه به مردم می‌دهند به طوری که دربرخی موارد آنقدر اشتباه‌شان فاحش است که خطر مرگ را برای بیماران به دنبال دارد.

دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران تاکید کرد: در حال حاضر همه بر این خواسته تاکید دارند که دکتر داروساز باید در داروخانه حضور داشته باشد و همه داروهای موجود در نسخه را برای مردم توضیح دهند.

با تبلیغات، مردم دیگرخودسرانه ازدارواستفاده نمی‌کنند


بلورساز درخاتمه فرهنگ سازی برای آگاهی مردم از هزینه‌های ناشی ازمصرف نابه جای آنتی بیوتیک را یک ضرورت برشمرد و افزود: اگر تبلیغات دراین زمینه انجام شود ومردم ازتبعات مصرف آنتی بیوتیک‌ها مطلع شوند دیگر امکان ندارد که خودسرانه از این دارو‌ها استفاده کنند.

وی با طرح این پرسش که آنقدر که راجع به پفک نمکی درتلویزیون تبلیغ می‌شود آیا دیده‌اید که میزگردی درمورد تبعات مصرف نابه جای آنتی بیوتیک گذاشته شود افزود: البته من این موضوع را درصداوسیما مطرح کردم اما مسولان مربوطه ناراحت شدند ودیگر من را دعوت نکردند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016